Ergoterapi LOTCA Değerlendirme Testi Nedir?

Ergoterapi LOTCA Değerlendirme Testi Nedir? LOTCA hangi bireylerde kullanılır? LOTCA, bireylerin farklı alanlardaki güçlü ve zayıf yanlarını belirlemeye, öğrenme potansiyellerini ölçmeye ve düşünme stratejilerini tanımlamaya yardımcı olur.  Aynı zamanda bireylerin bilişsel zorluklarının farkına varmasını ve geliştirmesini sağlar. Ergoterapi LOTCA Değerlendirme Testi Nedir? DEĞERLENDİRMELER: Genel kognitif. YAŞ GRUBU: 18-69 UYGULAMA UZUNLUĞU: 45-90 dakika LOTCA değerlendirme testi, nörolojik-kognitif bozuklukları […]

Ergoterapide Jebsen El Fonksiyon Testi

Jebsen El Fonksiyon Testi, günlük yaşam aktiviteleri sırasında kullandığımız ince motor becerilerini, ağırlaştırılmış ve ağırlaştırılmamış kaba motor aktivitelerini değerlendirir. Jebsen El Fonksiyon Testi; 1969 yılında Jebsen, Taylor, Treischmann, Trotter ve Howard tarafından geliştirilmiştir. Jebsen el fonksiyon testi ergoterapistler tarafından sık kullanılır. Ergoterapistler Jebsen el fonksiyon testini hem değerlendirme sırasında hemde tedavi sırasında kullandığı için çok yararlı testler […]

Ergoterapi Değerlendirme Testleri

Kognitif Performans Testi (CPT)

Kognitif Performans Testi (CPT), başlangıçta Alzheimer Hastalığında fonksiyonun objektif olarak değerlendirilmesi için tasarlanmış, standartlaştırılmış, performansa dayalı bir değerlendirme aracıdır. Allen Bilişsel Özürlülük Teorisine dayanan bu test, bilgi işleme gereksinimlerinin fonksiyonel kapasitenin sıra düzeylerini değerlendirmek için altı adet günlük yaşam aktivitelerini kullanmaktadır. Giyim, alışveriş, yemek yapma, telefonla iletişim kurma, yıkanma ve ulaşım başlıklı altı görev testinden […]

Ergoterapi Değerlendirme Testleri

Semmes Weinstein Monofilaman Testi

Semmes Weinstein Monofilaman Testi Semmes – Weinstein monofilamanları nedir? Semmes  weinstein monofilamanları değerlendirme skorları nelerdir? Semmes  weinstein monofilamanları nasıl kullanılır? Duyu kaybı nasıl değerlendirilir? Dokunma duyusu değerlendirmesinde hangi test kullanılır? Semmes –Weinstein monofilaman testi duyusal değerlendirmede en sık uygulanan testlerden biridir. Hafif dokunma ve basınç koruyucu duyularının değerlendirilmesinde duyu seviyelerini test etmek, azalan ve geri […]

Jamar Hidrolik El Dinamometresi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Jamar el dinamometresi; ergoterapistler tarafından yoğun olarak kullanılan, el kavrama kuvvetinin ölçülmesi için kullanılan bir dinamometredir. 5 farklı zorluk seviyesinde ölçüm yapılabilmektedir. Jamar hidrolik el dinamometresi ile ölçüm yapılırken Amerikan El Terapistleri Derneği tarafından önerilen ve birçok çalışmada geçerlilik ile güvenirliği yüksek bulunan ve bu nedenle de altın standart olarak kabul edilen hidrolik el dinamometresidir. Jamar el dinamometresi kaba […]

Görsel Algılamanın Gelişimi Testi

YAŞ GRUBU: 11-75 yaş UYGULAMA SÜRESİ: 25 dakika YAZARLAR: Cecil R. Reynold, Judith K. Voress, Nils A. Pearson AMAÇ: Görsel algılama ve görsel-motor güçlüklerin varlığını ve derecesini belgelemek Görsel Algılamanın Gelişimi Testi; Ergoterapi alanında yoğun olarak kullanılan bir değerlendirme testidir. Ergoterapistler birçok değerlendirme testi kullanır. Bu değerlendirme testlerinden biri ise Görsel Algılamanın Gelişimi Testidir. Bu değerlendirme […]

Katz GYA Bağımsızlık İndeksi

Katz GYA Bağımsızlık İndeksi Ergoterapinin temel amacı bireyleri günlük yaşamda maksimum bağımsızlığa ulaştırmaktır. Günlük yaşam aktivitelerini yaparken bireyin bağımlılık derecesini öğrenmek için testlerden yararlanmak gereklidir. Tüm dünyada kullanılan ve geçerliliği kanıtlanmış olan testlerden biri Katz Günlük Yaşam Aktivitelerinde Bağımsızlık İndeksidir. Katz GYA Bağımsızlık İndeksi nedir? Katz Günlük Yaşam Aktivitelerinde Bağımsızlık İndeksi Nedir? Katz Günlük Yaşam […]

Ergoterapi Değerlendirme Testleri

Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi

Bartel günlük yaşam aktiviteleri indeksi, bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki performansını ölçmek için kullanılan bir değerlendirme ölçeğidir. 10 alandaki günlük yaşam aktiviteleri değerlendirilir. İnme gibi nöromüsküler hastalıklarda, kas-iskelet sistemi hastalıklarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir fakat diğer hastalıklar içinde kullanılabilir. Barthel indeksi bireylerin ne kadar bakıma ihtiyacı olduğunu da belirler. Barthel günlük yaşam aktiviteleri ölçeğinde günlük yaşam aktiviteleri […]

Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği – FIM

Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği ( FIM ) takip eden rehabilitasyon süreci boyunca hastanın fonksiyonel durumunu değerlendirmek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. İnme , travmatik beyin hasarı , omurilik yaralanması veya kanser hastalarında kullanılabilir. Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği – FIM nedir? Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FIM), Barthel İndeksi’nin (fonksiyonel bağımsızlığın bir diğer ölçütü)  sorunlu olduğu ve eleştirilen duyarlılık ve kapsamlılık […]

whatsapp