Ergoterapi Değerlendirme Testleri

Barthel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi

Bartel günlük yaşam aktiviteleri indeksi, bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki performansını ölçmek için kullanılan bir değerlendirme ölçeğidir. 10 alandaki günlük yaşam aktiviteleri değerlendirilir. İnme gibi nöromüsküler hastalıklarda, kas-iskelet sistemi hastalıklarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir fakat diğer hastalıklar içinde kullanılabilir. Barthel indeksi bireylerin ne kadar bakıma ihtiyacı olduğunu da belirler.

Barthel günlük yaşam aktiviteleri ölçeğinde günlük yaşam aktiviteleri için ayrı ayrı puanlama yapılmaktadır. Aşağıdan her aktivite için kaç puan kullanılacağa ve puanlamanın nasıl yapılacağına bakabilirsiniz.

Kullanılan Puanlama Sistemi

1.Beslenme (10)

10 puan: Tam bağımsız. Yemek yemek için alet kullanıyorsa, aletle bağımsız yemek yiyebiliyorsa tam puan alır.

5 puan: Bir miktar yardıma ihtiyaç duyar.

0 puan: Kendi yemeğini kendi yiyemez.

2. Tekerlekli sandalyeden yatağa ve yataktan tekerlekli sandalyeye geçiş (15)

15 puan: Tam bağımsız.

10 puan: Geçiş sırasında minimal yardım alır veya yapacağı işlerin sırası hatırlatılır.

5 puan: Tek başına yatakta oturma pozisyonuna geçebilir ama geçiş için yardım gereklidir.

0 puan: Tamamen yatağa bağımlı.

3. Öz bakım (5)

5 Puan: Elini yüzünü yıkayabilir, dişlerini fırçalayabilir, tıraş olabilir, makyaj yapabilir.

0 puan: Kişisel bakımda yadıma ihtiyaç duyar.

4. Tuvalet Aktiviteleri (10)

10 Puan: Bağımsız (oturup kalkma, giyinme, tuvalet kağıdını kullanma).

5 Puan: Yardıma ihtiyaç duyar, ancak bazı hareketleri kendi yapabilir.

0 puan: Kendi yapamaz

5. Banyo yapma aktiviteleri (5)

5 puan: Bağımsızdır

0 puan: Yardıma ihtiyacı vardır

6. Mobilite (15)

15 puan: Hasta yardımsız olarak 45 metre yürüyebilir. Breys, baston , koltuk değneği, yürüteç kullanabilir. Breys kullanıyorsa kilitleyip açabilmeli, oturup kalkabilmeli, mekanik destekleri yardımsız kullanabilmelidir.

10 puan: Hasta yukardakileri yapmak için yardıma veya gözetime ihtiyaç duyar. Fakat 45 metreyi yardımla yürüyebilir.

5 Puan: Hasta yürüyemez ama tekerlekli sandalyeyi kullanabilir. Hasta köşeleri dönebilir. Yatağa, tuvalete yanaşabilir. Tekerlekli sandalyeyi en az 45 metre kullanabilmelidir.

0 puan: Tekerlekli sandalyede oturabilir ancak kullanamaz

7. Merdiven inip çıkma (10)

10 puan: Bağımsız inip çıkabilir, ancak destek kullanabilir (tırabzan, baston, koltuk değneği…)

5 puan: Hasta yukardaki işleri yapmak için yardıma veya gözetime ihtiyaç duyar.

0 puan: Yapamaz

8. Giyinip soyunma (10)

10 puan: Hasta giyinip soyunabilir. Ayakkabı bağlarını çözebilir, bağlayabilir. Korse veya breys takıp çıkarma bu maddeye dahil değildir. Hastaya kolaylık sağlayacak elbiseler giydirilmelidir.

5 puan: Hasta bu işler için yardıma gereksinim duyar. İşin en az yarısını kendisi yapabilmeli ve işlem uygun sürede tamamlanmalıdır. Sutyen takıp çıkarma puanlamaya dahil edilmez

0 puan: Tam bağımlıdır

9. Barsak bakımı (10)

10 puan: Kontinan (Suppozituar kulanabilir veya gerekirse lavman yapılabilir. Örneğin, spinal kord yaralanmalı olgular)

5 puan: Hasta suppozituar koymak veya lavman yapmak için yardıma ihtiyaç duyar.

0 puan: İnkontinan

10. Mesane bakımı (10)

10 puan: Hasta gece ve gündüz mesanesini kontrol edebilmelidir. Spinal kord yaralanması olan kataterli hastalar, katater bakımını bağımsız olarak yapabilmeli, takıp çıkarabilmelidir.

5 puan: Bazen tuvalete yetişemez veya sürgüyü bekleyemez; altına kaçırır.

0 puan: İnkontinan veya kateterli ve kontrol edemez

DERECELENDİRME

0-20 puan: Tam bağımlı

21-61 puan: İleri derecede bağımlı

62-90 puan: Orta derecede bağımlı

91-99 puan: Hafif derecede bağımlı

100 puan: Tam bağımsız

Bir yanıt yazın

whatsapp