Görsel Algılamanın Gelişimi Testi

YAŞ GRUBU: 11-75 yaş

UYGULAMA SÜRESİ: 25 dakika

YAZARLAR: Cecil R. Reynold, Judith K. Voress, Nils A. Pearson

AMAÇ: Görsel algılama ve görsel-motor güçlüklerin varlığını ve derecesini belgelemek

Görsel Algılamanın Gelişimi Testi; Ergoterapi alanında yoğun olarak kullanılan bir değerlendirme testidir.
Ergoterapistler birçok değerlendirme testi kullanır. Bu değerlendirme testlerinden biri ise Görsel Algılamanın Gelişimi Testidir. Bu değerlendirme testi özellikle inme hastalarında yaygınlıkla kullanılır ve etkili sonuçlar verir.

DTVP-A birbirinden farklı algısal-işitsel ve görsel-motor özellikler ölçen altı alt testten oluşan bir değerlendirme testidir. Özellikle inme hastalarının nöropsikolojik bütünlüğünün değerlendirilmesinde kullanılır.

75 yaşına kadar olan bireyler için oldukça uygundur. İleri derecede nörolojik bozukluğu olan kişilerin değerlendirilmesinde bile yeterli olan kolay öğeler içerir.

Çeşitli alt testlerin ve endeks skorlarının güvenilirliği, DTVP-A’nın tedavi sürecinde iyileşmeye duyarlı olacağına işaret etmektedir.

Alt testler ve indeksler aynı zamanda bilişsel ve ince motor becerileride değerlendirir.

Görsel Algının Gelişim Testinin Alt Testleri

Alt Test 1-Kopyalama: Bireylere basit bir şekil gösterilir ve bir kağıt üzerine çizilmesi istenir. Şekil, çizim için bir model oluşturmaktadır.

Alt Test 2-Şekil-Zemin: Karmaşık bir zemin üzerinde birden çok cisim konur. Bireylerin bu zemin üzerindeki cisimleri ayırt etmesi beklenir.

Alt Test 3-Görsel Motor Arama: Kişi, sayfada rastgele düzenlenmiş, numaralı dairelerle kaplı bir sayfa gösterilir. Birey, çevreleri mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bir sayı sırasına bağlar.

Alt Test 4-Görsel Kapatma: Bireylere bir uyarıcı figürü gösterilir ve eksik bir şekilde çizilen bir dizi figürden tam rakamı seçmesi istenir.

Alt Test 5-Görsel Motor Hızı: Bireylere iki farklı grup gösterilir. Bunlardan birinde (a) dört tanesi geometrik desen, ikisinde de özel işaretler, ve diğerinde(b) dört desenle dolu bir sayfa gösterilir; bu iki gruptan işaret olmayanı seçmesi istenir.

Alt Test 6-Form Sabitliği: Bireylere bir uyarıcı figürü gösterilir ve bir dizi rakamla bulması istenir. Dizide hedeflenen figür farklı bir boyuta, konuma ve / veya gölgeye sahip olacak ve dikkat dağıtıcı bir arka planda gizlenmiş olabilir.

Bir yanıt yazın

whatsapp