Ergoterapi Değerlendirme Testleri

Kognitif Performans Testi (CPT)

Kognitif Performans Testi (CPT), başlangıçta Alzheimer Hastalığında fonksiyonun objektif olarak değerlendirilmesi için tasarlanmış, standartlaştırılmış, performansa dayalı bir değerlendirme aracıdır. Allen Bilişsel Özürlülük Teorisine dayanan bu test, bilgi işleme gereksinimlerinin fonksiyonel kapasitenin sıra düzeylerini değerlendirmek için altı adet günlük yaşam aktivitelerini kullanmaktadır.

Giyim, alışveriş, yemek yapma, telefonla iletişim kurma, yıkanma ve ulaşım başlıklı altı görev testinden oluşmaktadır. Her bir görev için standart donanım, kurulum ve uygulama yöntemleri gereklidir. Altı görevin her biri için brüt bir seviye puanı belirlenir; Bu skorlar daha sonra toplam skor için eklenir ve fonksiyonel seviyeyi ve modu belirlemek için ortalaması alınır (6’ya bölünür).

Kognitif Performans Testi’nde aktivite analizi ve uygulaması ergoterapi ilkelerine dayanır. Test, performansla ilgili zorluklar gözlemlendiğinde, duyusal ipuçlarının ardışık olarak ortadan kaldırılması veya dahil edilmesini içerir. Örneğin, TELEFON aktivitesinde, bir telefon numarası bulma (sembolik ipuçlarının kullanılması) ile zorluk çekilmesi durumunda, telefon rehberi kaldırılır ve numara verilir. Aramayı başlatmada güçlük çekiyorsa (görsel ipuçları kullanılır), numara kaldırılır ve taklit için spesifik olmayan çevirme gösterilir (manuel ipuçlarının dahil edilmesi). Ergoterapist, zorlukların bilgi işlem yetersizliği veya düşük eğitim, kültürel önyargı veya fiziksel zayıflama gibi diğer faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirleyebilmelidir.

Değerlendirmenin odağı, bilgi işlemedeki belirli açıkların ortak fonksiyonel faaliyetleri tehlikeye atma derecesine dayanmaktadır. CPT’yi oluşturan belirli görevler, yüz geçerliği süresi, hastaların karmaşıklığın değişen taleplerine cevap verme biçiminden daha az önemlidir.

Kliniğimizde Kognitif Rehabilitasyon Uygulamaları

ERGOTERAPİM – Ergoterapi ve Gelişim Merkezimizde Uzman Ergoterapist tarafından kognitif rehabilitasyonda uygulamaları yapılmaktadır. Kognitif rehabilitasyonda ergoterapi randevusu alarak uygulanan müdahaleler konusunda bilgi alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

whatsapp