Ergoterapi Değerlendirme Testleri

Dunn Duyu Profili Testi

Dunn duyu profili testi, Ergoterapist Winnie Dunn tarafından geliştirilmiş, 3-10 yaş arasındaki çocuklarda duyusal işlemleme bozukluğunun değerlendirilmesi için geliştirilmiş bir ankettir. Duyu profili, çocuğun çeşitli duyusal deneyimlere verdiği yanıtların sıklığını bildiren, çocuğun annesi, babası veya çocuğa bakım veren tarafından doldurulan bir testtir.

Ergoterapistler değerlendirmelerinde çeşitli yöntemler ve çeşitli testler uygularlar. Pediatri alanında uzmanlaşan ergoterapistlerin çocukların değerlendirilmesinde kullandıkları değerlendirme testleri arasında Dunn Duyu Profili Testi bulunmaktadır. Testin geçerlik ve güvenilirliği literatürde yer aldığı için klinikte ve akademide yaygın olarak kullanılan bir testtir. Hülya Kayıhan ve arkadaşları tarafından 2015 yılında yayımlanan “Development of a Turkish Version of the Sensory Profile: Translation, Cross-Cultural Adaptation, and Psychometric Validation” makale için tıklayın. 

Testte yer alan 125 soru ‘ her zaman, sıklıkla, ara sıra, nadiren, hiçbir zaman’ ifadelerinden uygun olan seçeneğin işaretlenmesi ile doldurulur. Test soruları yanıtlandıktan sonra ergoterapist testin skorlamasını yaparak değerlendirme sonuçlarına ulaşır.

125 soru yanıtlandıktan sonra; duyusal işlem, modülasyon, davranışsal- duygusal cevaplar olarak üç bölümde ve 14 parametreden oluşan bir skorlama elde edilir. Ergoterapistler Dunn duyu profili sonuçlarına, uyguladığı diğer değerlendirme testlerine ve klinik gözlemlerine uygun olarak ergoterapi programı hazırlamaktadır.

Duyusal bütünleme; sinir sisteminin vücuttan ve çevreden gelen duyusal uyaranları alarak yorumlaması, organize etmesi ve uygun cevap oluşturmasıdır. Duyusal bütünleme bozukluğu; denge, konuşma ve öğrenmede zorluk, konsantrasyon güçlüğü, organize olamama, tehlikelerin farkına varamama veya fazla hassasiyet gibi sosyal katılımı engelleyen ciddi sorunlara yol açabilir.

Ergoterapistler pediatrik rehabilitasyonda çocukların ihtiyacı olan çeşitli terapiler uygulamaktadırlar. Duyu bütünleme sorunu yaşayan çocuklarda duyu bütünleme terapisine ek olarak farklı alanlarda da çalışmalar yapmaktadırlar. Ergoterapistler yalnızca duyu bütünleme terapisi değil çocukların desteklenmeye ihtiyaç duydukları diğer alanlarda da terapi uygulamaktadır.

Bir yanıt yazın

whatsapp