Çocuklarda Kullanılan Ergoterapi Değerlendirme Testleri

Tedavi programı oluşturmak ve bireyi yakından tanımak için değerlendirme çok önemlidir. Değerlendirme için bir seans ayrılabilir. Tedavinin başarılı olması için değerlendirmenin başarılı olması gereklidir. Ergoterapistler bireyleri değerlendirirken bazı testler kullanabilir. Çocuklarda Kullanılan Ergoterapi Değerlendirme Testleri nelerdir?

Değerlendirme yapılırken, yukarıdan aşağı ( top-down) veya aşağıdan yukarı (bottom-up) yönleri kullanılır.

Yönü aşağıdan yukarı olan değerlendirmelerde, başarılı bir aktivite için altta yatan komponentlere odaklanılır. Bozukların değerlendirilmesi ve tedavisi, aktivitede yapılan sorunların düzeltilmesini sağlayacaktır. Değerlendirmeler bozukluklara odaklanır ve bozukluğun giderilmesine yönelik tedavi planı oluşturulur.

Yönü yukarıdan aşağı olan değerlendirmelerde; bireyin kendisiyle ilgili faktörlerden ve çevresinden başlayarak değerlendirme yapılır ve derinlere inilir. Bireyin rolleri, ilişkileri, sağlığı, uğraşı kimliği, kişisel gereksinimi, öncelikleri ve çevresinden başlanır.  Yukarıdan aşağı doğru olan değerlendirmelerin, ergoterapinin eğilimlerine ve hedeflerine daha uygun olduğu konusunda mesleki görüş birliği vardır.

Yukarıdan aşağı yani uğraşı odaklı olan değerlendirme, yaşadığı güçlükleri anlamaya bireyin kendi perspektifinden çalışır.

Çocuklarda Kullanılan Ergoterapi Bazı Değerlendirme Testleri Şunlardır;

 • Alberta Infant Motor Scales (AIMS)

(Alberta Bebek Motor Skalası)

Yaş: 0-18 ay
Değerlendirme alanları: refleksler ve kaba motor becerileri

 • Assessment of Motor & Process Skills (AMPS)

(Motor ve Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi)

Değerlendirme alanları: GYA

 • Bayley Scales of Infant and Toddler Development (Bayley)

(Bayley Ölçeği Bebek ve Bebek Gelişimi )

Yaş: 1-24 ay
Değerlendirme alanları: bilişsel, dil, motor, sosyal-duygusal ve uyarlanabilirlik becerileri
Uygulama süresi: 1-12 ay: 50 dakika, 13-42 ay: 90 dakika

 • Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency-2 (BOT-2)

(Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlilik Testi-2 (BOT-2))

Yaş: 4-22 yaş
Değerlendirme alanları: ince motor hassasiyeti, hassas motor entegrasyonu, el becerisi, ikili koordinasyon, denge, hız ve çeviklik ve güç
Uygulama süresi: Kısa form 15-20 dakika, uzun form 40-60 dakika

 • Children’s Handwriting Evaluation Scale for Manuscript Writing

Değerlendirme alanları: el yazı becerileri

 • Denver Developmental Screening Test-II

(Denver Gelişimsel Tarama Testi-II)

Yaş: 0-6 yaş
Değerlendirme alanları: Brüt(kaba) motor becerileri, dil becerileri, ince motor adaptif beceriler ve kişisel-sosyal beceriler alanlarında geliştirme
Uygulama süresi: yaklaşık 20 dakika

 • Developmental Test of Visual Perception (DTVP-3)

(Görsel Algılamanın Gelişim Testi (DTVP-3))

Yaş: 4-13 yaş
Değerlendirme alanları: görsel algı ve görsel motor becerileri
Uygulama süresi: 20-40 dakika

 • Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment for Children (DOTCA-Ch)

(Çocuklar İçin Dinamik Ergoterapi Bilişsel Değerlendirme (DOTCA-Ch))

Yaş: 6-12 yaş

Değerlendirme alanları: potansiyel ve düşünce stratejilerini öğrenme
Uygulama süresi: 1.5 saat

 • Evaluation of Children’s Handwriting (ETCH)

(Çocuk El Yazısı Değerlendirmesi (ETCH))

Yaş: 6 yıl 0 ay-12 yıl 5 ay
Değerlendirme alanları: Yazım ve el yazması el yazısının okunabilirliği ve hızı
Uygulama süresi: 15-30 dakika

 • Knox Preschool Play Scale, Revised

(Knox Okulöncesi Oyun Terazisi)

Yaş: Doğum-6 yıl
Değerlendirme alanları: Çocuğun doğal ortamda hem içeride hem de dışarda gözlemlenmesi yoluyla alan yönetimi, malzeme yönetimi, sembolik ve katılım dahil dört dementiyonda davranış oynamak
Uygulama süresi: en az iki 30 dakikalık oturum, iç mekan ve dış mekan

 • Miller Assessment for Preschoolers (MAP)

(Miller Okul Öncesi Çocuklar İçin Değerlendirmesi (MAP))

Yaş: 2 yaş 9 ay ila 5 yaş 8 ay

Değerlendirme alanları: motor ve pratik beceriler, duyusal algılama becerileri, bilişsel beceriler, duygusal düzenleme becerileri, iletişim ve sosyal beceriler de dahil olmak üzere akademik öncesi beceriler
Uygulama süresi: 25-35 dakika

 • Minnesota Handwriting Assessment

(Minnesota El Yazısı Değerlendirmesi)

Değerlendirme alanları: el yazısı becerileri

 • Peabody Developmental Motor Scales-II (PDMS-II)

(Peabody Gelişimsel Motor Ölçekleri-II (PDMS-II))

Yaş: 0-6 yaş
Değerlendirme alanları: kavrama ve görsel-motor entegrasyonunun ince motor becerileri ve reflekslerin, sabit, hareket ve nesne manipülasyonunun kaba motor becerileri.
Uygulama süresi: tüm test için 45-60 dakika; Her altölçek için 20-30 dakika

 • Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI)

(Özürlülük Envanteri Pediatrik Değerlendirmesi (PEDI))

Yaş: 6 ay-7 yaş
Değerlendirme alanları: öz bakım, hareketlilik, sosyal işlev

 • Pediatric Functional Independence Measure (WeeFim)

(Pediatrik Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (WeeFim))

Yaş: 6 ay-7 yaş

Değerlendirme alanları: öz bakım, hareketlilik, biliş

 • The Print Tool

(Yazdırma Aracı)

Değerlendirme alanları: el yazısı becerileri

 • School Function Assessment (SFA)

(Okul İşlev Değerlendirmesi (SFA))

Yaş: Anaokulu-6. sınıf
Değerlendirme alanları: çocuğun ilkokul ortamına katılmak için fonksiyonel görevleri yerine getirme becerisi
Uygulama süresi: 1.5-2 saat

 • Sensory Integration and Praxis Test 

(Duyu Entegrasyonu ve Praxis Testi)

Yaş: 4-9 yaş
Değerlendirme alanları : dokunsal, vestibüler, propriyoseptif, görsel algılayıcı, görsel motor koordinasyonu, ikili entegrasyon, sıralama ve pratik beceri

 • Sensory Processing Measure (SPM)

(Duyusal İşlem Değerlendirmesi (SPM))

Yaş: 5-12 aş
Değerlendirme alanları: evde, okulda ve toplumda duyusal işlevsellik
Uygulama zamanı: 1 saat 5 dakika ila 1 saat 40 dakika; Ev formu ve ana sınıf formu için 15-20 dakika, her okul ortamı için 5-10 dakika form (toplam 6)

 • Sensory Profile (SP)

(Duyusal Profil (SP))

Yaş: 3-10 yaş

Değerlendirme alanları: duyusal işleme
Uygulama süresi: 60-70 dakika; Bakım veren anket, 30 dakika; Kısa Duyusal Profil, 10 dakika; İnceleme uzmanı için Puan Tablosu, 20-30 dakika

 • Test of Handwriting Skills

(El Yazısı Becerileri Testi)

Değerlendirme alanları: el yazısı becerileri

Dunn Duyu Profili Testi

Dunn duyu profili testi, ergoterapist Winnie Dunn tarafından geliştirilmiş, 3-10 yaş arasındaki çocuklarda geçerli bir testtir.. Duyu profili, çocuğun annesi, babası veya çocukla günlük yaşamda en fazla etkileşim kuran kişi ile birlikte doldurulur.

*Kalın puntolu yazılar testlerin orjinal isimleridir. Altlarına yazdığımız Türkçe karşılıkları ergoterapim.com tarafından okuyucuların daha iyi anlaması amacıyla çevrilmiştir. Testler orjinal isimleriyle kullanılır.

2Yorumlar

 • koksal
  25 Aralık 2017

  dotca değerlendirme kiti 6-12 yaş arası için lazım yardımcı olabilirmisiniz

  Reply
  • admin
   27 Aralık 2017

   Merhaba Köksal bey ilgili bilgilendirme mail yoluyla tarafınıza yapılmıştır.

   Reply

Bir yanıt yazın

whatsapp