Ergoterapi

Yardımcı Teknoloji Nedir?

Yardımcı Teknoloji Nedir?

Yardımcı Teknoloji Nedir? Yardımcı teknoloji: engelli kişiler için öğrenmeyi, çalışmayı ve günlük günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştıran ürün, ekipman veya sistemdir. Engelli bireyler dışında engeli olmayan kişilerde aktivitelerini kolaylaştırmak isterlerse onlarda kullanabilmektedir. Yardımcı teknolojiler kişilere ergoterapistler tarafından verilen, tasarlanan ve uygulaması öğretilen ürün veya sistemlerdir.

Yardımcı teknoloji nedir?

Yardımcı teknoloji, engelli kişilerin işlevsel yeteneklerini artırmak, korumak veya iyileştirmek için kullanılan herhangi bir ürün, ekipman parçası, yazılım programı veya ürün sistemidir.

Yardımcı teknoloji;

  •  düşük teknolojili olabilir: iletişim panoları, hatırlatma kartları.
  •  ileri teknolojili olabilir: özel amaçlı bilgisayarlar.
  •  donanım olabilir: protez, montaj sistemleri ve konumlandırma aygıtları.
  •  bilgisayar donanımı olabilir: özel anahtarlar, klavyeler ve işaretleme aygıtları.
  •  bilgisayar yazılımı olabilir: ekran okuyucuları ve iletişim programları.
  •  kapsayıcı veya uzmanlaşmış öğrenme materyalleri ve müfredat yardımcıları olabilir.
  •  özel müfredat yazılımı olabilir.
  •  çok daha fazlası olabilir – elektronik cihazlar, tekerlekli sandalyeler, yürüyen merdivenler, eğitim yazılımı, elektrikli asansörler, kalem tutucuları, gözlük ve kafa takipçileri ve çok daha fazlası olabilir.

Yardımcı teknoloji, konuşmada, yazı yazmada, hatırlamada,  görmede, işitmede, öğrenmede, yürümede ve başka aktiviteler sırasında zorluk çeken bireylere yardımcı olur. Farklı engeller farklı yardımcı teknolojilere ihtiyaç duyar.

Yardımcı Teknoloji Örnekleri

Akademik ve Öğrenme: Eğitim müfredatında zorluk çeken öğrenciler tarafından kullanılan hesaplayıcılar, yazım denetleyicileri, taşınabilir kelime işlemcileri ve bilgisayar tabanlı yazılım çözümleri gibi elektronik ve elektronik olmayan ürün veya sistemler.

Günlük Yaşam İçin Yardımlar: Yemek yeme, yemek pişirme, giyinme, tuvalet ve ev bakımı gibi faaliyetlerde kullanılabilecek araç gereçler

Yardımcı Dinleme Cihazları : Duyma güçlüğü çeken veya işitme engelli öğrencilere genellikle bir işitme yöntemiyle sunulan bilgilere erişmeye yardımcı olan yükseltme cihazları, altyazı sistemleri ve çevre uyarısı sistemleri gibi elektronik ve elektronik olmayan yardımcılar

Geliştirici İletişim: Sınırlı konuşma ve dil bilgisine sahip öğrenciler için ifade ve kabul iletişimi için araç sağlayan elektronik ve elektronik olmayan cihazlar ve yazılım çözümleri

Çevresel Kontrol: Fiziksel engelli öğrencilerin müfredatın tüm alanlarında bağımsızlıklarını arttırmak için kullandığı ürünler, çevresel kontrol birimleri ve uyarlanmış cihazlar gibi elektronik ve elektronik olmayan yardımcılar

Hareketlilik Yardımları : Kişisel hareket kabiliyetini arttırmak için kullanılan tekerlekli sandalye (elle veya elektronik), yürüyen merdiven, scooter gibi elektronik ve elektronik olmayan yardımcılar

Görsel Yardımlar : Büyüteçler, konuşan hesaplayıcılar, Braille yazarları, uyarlanmış bant oynatıcılar, bilgisayar için ekran okuma yazılımı uygulamaları ve öğrencilere görme bozuklukları veya körlükle bilgi erişiminde ve üretilmesinde yardımcı olan elektronik ve elektronik olmayan yardımcılar .

Yazımızın başında da bahsettiğimiz gibi yardımcı cihazlar temel olarak engelliler tarafından kullanılsalar bile engeli olmayan kişiler yaşamlarını daha çok kolaylaştırmak için yardımcı cihazları kullanabilir. Örneğin uzun süre bilgisayar başında çalışan ve klavyede yazı yazan kişilerin bilek ağrıları olabilmektedir. Bu kişilerin ağrıları olmaması için bileklerinin altına koyacakları destekler ile bilek ağrıları azaltılabilir ve iş hayatında daha başarılı olabilirler. Bunun dışında bebekler, çocuklar ve yaşlılarda yardımcı teknoloji ürünlerini kullanabilir.

Bir yanıt yazın

whatsapp