Ergoterapi

Travmatik Beyin Hasarı ve Ergoterapi

Travmatik beyin hasarında ergoterapi ile bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmaları, kaybolmuş fiziksel ve kognitif işlevlerin yeniden kazandırılması veya adaptif yöntemler ile devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Travmatik beyin hasarı ve ergoterapi uygulamalarında hastaların fonksiyonlarını geri kazanmaları ve bağımsız olmaları için birçok yöntem kullanılmaktadır.

Ergoterapistler travmatik beyin yaralanmalarında bireylerin yaşadığı birçok soruna yönelik kapsamlı değerlendirme yaparak terapi programı oluşturur. Travmatik beyin yaralanmalarında ergoterapi ile değerlendirilen temel alanlar;

 • Kognitif (Bilişsel) bozukluklar
 • Görsel algı bozuklukları
 • Motor fonksiyon bozuklukları
 • Sosyal katılım ve günlük aktivite bozuklukları
 • Toplumsal entegrasyonu bozuklukları

Travmatik Beyin Hasarında Ergoterapi

Beyin hasarı, bireylerin fonksiyonelliğini etkileyen ve etkilenim düzeyine göre bireylerin bağımsızlığını engelleyen bir durumdur. Travmatik beyin hasarı ve ergoterapi bireylerin bu durum ile başa çıkmalarını sağlamak, fonksiyonelliğini arttırmak amacıyla tamamen kişiye özel olarak uygulanır. Bireylerin yaşadığı problemler ve aktiviteler tek tek analiz edilerek hangi alanlarda sorun yaşandığı değerlendirilip kişiye özel terapi programı hazırlanır. Travmatik beyin yaralanmalarında ergoterapi uygulamaları başlıca aşağıdaki amaçları içerir;

 • Motor fonksiyonu geliştirmek
 • Postural düzenlemeyi sağlamak
 • Fiziksel aktiviteyi, dengeyi ve gücü dengeli bir şekilde yönetmek
 • Dikkat ve hafızayı geliştirmek
 • Yürütücü işlevleri geliştirmek
 • Problem çözme becerisini geliştirmek
 • Günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yapılmasını sağlamak amacıyla müdahaleler uygulamak, eğer bağımsız yapılamayacaksa adaptif yöntemler ile fonksiyonelliğin devam etmesini sağlamak
 • Sosyal katılımı sağlamak
 • Benlik saygısını ve yaşam kalitesini korumak ve geliştirmek

Travmatik Beyin Hasarında Kognitif Rehabilitasyon

Travmatik beyin yaralanmalarında fiziksel problemler ile birlikte kognitif sorunlarda bireylerin yaşam kalitesini ve fonksiyonelliğini engelleyebilir. Hafıza, düşünme, oryantasyon, planlama, organize etme, yönetme, problemle başa çıkabilme gibi kognitif işlevlerde yaşanan sorunlar travmatik beyin hasarı olan bireylerde gözlenmektedir. Yaralanmanın düzeyi, bireyin etkilenimi, zarar gören bölgeler bireylerin fiziksel ve kognitif olarak ne kadar etkileneceğinde büyük önem taşır.

Kognitif rehabilitasyonda ergoterapi uygulamaları bireylerin bilişsel işlevinde meydana gelen bozukluğa göre değişiklik göstermektedir. Kognitif işlevlerde meydana gelen bozukluklara yönelik terapi yapılabileceği gibi kognitif bozuklukla birlikte yaşamayı ve günlük yaşam aktivitelerini yönetmeyi de içermektedir.

Kliniğimizde Travmatik Beyin Hasarı ve Ergoterapi

ERGOTERAPİM – Ergoterapi ve Gelişim merkezimizde travmatik beyin yaralanmalarına yönelik ergoterapi uygulanmaktadır. Kognitif rehabilitasyon ve ergoterapi randevusu alarak değerlendirme ve detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

whatsapp