Ergoterapi

Demansta Ergoterapi

Demansta ergoterapi bireylerin günlük yaşam fonksiyonlarını, sosyal katılımını, refahını, iyilik halini arttırmak ve sürdürmek amacıyla uygulanır. Bunama ve unutkanlık tablosunun genel tanımı olan demans bazı hastalıklara bağlı olarak gelişebilir, genetik ve çevresel etmenler dolayı meydana gelebilir. Bu nedenle demans ve ergoterapi uygulamaları tamamen kişiden kişiye göre değişmektedir.

“Görev ve aktivitelerin geliştirilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi, sosyal katılımın arttırılması ve hastanın yaşamdan zevk alması için yollar bulunması, başarılı bir ergoterapi müdahalesinin anahtarıdır.” (Schaber & Lieberman, 2010)

Demans, kısa süreli hafızanın zayıflaması, problem çözme yeteneğinin azalması, algılama becerilerinin azalması ve kişilik değişiklileri başta olmak üzere birçok zorluğa neden olmaktadır. Demans olan bireylerde;

 • Duyguları kontrol etmede zorluk
 • Kişilik değişiklikleri
 • Azaltılmış düşünme ve işlem hızı
 • Hafıza kaybı
 • Günlük yaşam aktivitelerinde zorluk
 • Yemek yapma, ev işleri yapma gibi günlük rutinleri yapmada zorluk, unutma ve karıştırma
 • Kişisel bakım aktivitelerinde zorluk
 • Aile üyelerinin veya tanıdık nesnelerin isimlerini hatırlamada zorluk
 • Konuşmaları, soruları ve talimatları anlamada zorluk
 • Saat, tarih veya konum ile ilgili karmaşa ve algıda zorluk
 • Alışılmış hobilere veya ilgi alanlarına karşı ilgisizlik
 • Depresyon, mutsuzluk ve kendini yetersiz hissetme

Demans ve Ergoterapi

Demansta ergoterapi uygulamaları demansın hangi evrede olduğu ve kişisel özellikler başta olmak üzere tamamen kişiden kişiye göre değişmektedir. Demansın erken, orta ve ileri evrelerinde uygulanan ergoterapi uygulamaları farklılık gösterse de temel amaç bireylerin fonksiyonlarını mevcut durumdan arttırmak ve korumaktır.

 • Kısa süreli hafıza kaybını yönetmeye yardımcı olacak hafıza stratejileri öğretmek
 • Giyinme ve yemek hazırlama gibi günlük yaşam aktivitelerinin tamamlanmasını sürdürmelerini sağlamak
 • Uzun süreli hafıza kaybını yönetmeye yardımcı olmak için hatırlama çalışması
 • Oryantasyon stratejileri
 • Günü yapılandırmaya ve istikrar sağlamaya yardımcı olmak için rutin planlama
 • Kişisel bakım aktivitelerinin bağımsız yapılmasını sağlama
 • İyi olma halini sürdürme
 • Tarih ve zaman kavramlarının algısını sağlama
 • Bakım verenleri eğitme

Kliniğimizde Demans ve Ergoterapi Uygulamaları

İstanbul’da ERGOTERAPİM Ergoterapi ve Gelişim merkezimizde demans ve demansa neden olan hastalıklarda ergoterapi ve rehabilitasyon uygulanmaktadır. Kognitif rehabilitasyon randevusu alarak değerlendirme ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

whatsapp