Ergoterapi

Kognitif Rehabilitasyon ve Ergoterapi

Kognitif rehabilitasyon , beyin hasarı veya bilişsel bozukluğu olan bireylerde bilişsel işlevi iyileştirmek, normal işlevi yeniden sağlamak ve kognitif işlevlerde yaşanan sorunların tolere edilebilmek için uygulanan çok çeşitli kanıta dayalı müdahaleleri ifade eder. Kognitif rehabilitasyon ve ergoterapi; bireylerin kognitif işlevlerini geliştirmek ve günlük yaşam aktivitelerindeki kognitif işlevler nedeniyle yaşanan problemleri giderilmek temel amacıyla uygulanan terapidir.

Kognitif (biliş); hafıza, yönlendirme, dikkat, algılama, problem çözme, yargılama, konuşma, mantık ve planlama gibi süreçleri içerir. Günlük yaşam aktiviteleri gerçekleştirilirken hafıza, planlama, problem çözme gibi birçok kognitif işlev aktiftir. Bir beyin hasarı veya hastalık sonrası bilişsel işlevlerde yaşanan problemler bireylerin günlük yaşantısını büyük oranda etkilemektedir.

Bilişsel bozukluklar, travmatik beyin hasarı, enfeksiyon, tümörler, felç, alzheimer hastalığı gibi demans türleri ve varolan konjenital koşullardan kaynaklanabilir. Genç erişkinler arasında bilişsel bozukluk genellikle yaralanmadan kaynaklanır.

Kognitif (Bilişsel) Rehabilitasyon ve Ergoterapi

Bireylerin kognitif işlevlerindeki bozukluklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinde yaşadıkları güçlüklerin giderilmesi kognitif rehabilitasyonda ergoterapinin temel rolüdür. Ergoterapi çalışmaları ile hem kognitif işlevlerin geliştirilmesi için müdahaleler uygulanmakta hem de günlük yaşam aktivitelerinde yaşanan güçlüklerin giderilmesi için yöntemler uygulanmaktadır. Ergoterapistler bilişsel problemlerin; günlük yaşam aktiviteleri, sosyal etkileşimleri ve rutinleri nasıl etkilediğini belirleme konusunda uzmanlardır. Nöroloji ve nöroanatomi hakkındaki bilgileri, beyin bozukluğu problemleri üzerindeki etkisini anlamalarına, bilişsel fonksiyon kaybının belirlemek için uygun testleri ve müdahaleleri uygulamalarını belirlemek konusunda oldukça önem taşır.

Kognitif rehabilitasyonda ergoterapi uygulamaları bireylerin etkilenim düzeyine göre değişmektedir. Ağır seyreden, yatağa bağımlı bireylerde uygulanan yöntemler ile daha hafif seyreden bireylere uygulanan değerlendirme ve müdahaleler farklı amaçları içermektedir.

Kognitif rehabilitasyon ve ergoterapi:

  • Kognitif işlevleri geliştirme
  • Kişisel bakım, iş ve üretime yönelik aktiviteler ve serbest zaman aktivitelerini içeren günlük yaşam aktivitelerini tüm yönden değerlendirme ve yaşanan problemlere yönelik müdahale programı oluşturma
  • Yemek yeme, banyo yapma, giyinme  gibi temel günlük yaşam aktivitelerini düzenleme
  • Problem çözme becerilerini öğretme ve günlük yaşamda kullanabilme
  • Yemek hazırlamak, giyinmek, faturaları ödemek gibi günlük yaşamda gerçekleştirilen görevlerin sıralanmasında yaşanan güçlüklerin giderme
  • Acil durumda telefon kullanımını öğretilmesi

Çoğu demans hastalığında olduğu gibi, bilişsel bozuklukların kademeli bir başlangıç ​​ve dejeneratif seyri olduğunda, bireyler genellikle evde veya  bir sağlık kuruluşu,  poliklinik gibi gözetim altında bir ortamda takip edilmektedir. Müdahale genellikle bireyleri eğitmeyi, çevreyi düzenlemeyi, telafi edici stratejiler oluşturmayı, görevleri yeniden organize etmeyi ve basitleştirmeyi gerektirir. Bu yaklaşımlar, bireyin yaşam kalitesini korumak için tanıdık faaliyetlerde bulunmasına olanak tanır.

Ergoterapistler bilişsel bozuklukları olan yetişkinler için hayati bir rol üstlenirler, yeni beyin yollarını kolaylaştırmaya yardımcı olur ve aktiviteleri uyarlayarak ve yeniden eğiterek işlevsel becerileri geliştirir. Kişilerin bakım, iş, eğlence ve topluluk faaliyetlerine daha kapsamlı olarak katılmalarını sağlamak, bakıcılar ve toplumsal kaynaklar üzerindeki yükü azaltırken yaşam kalitelerini artırır.

Kliniğimizde Kognitif Rehabilitasyon Uygulamaları

İstanbul ERGOTERAPİM Ergoterapi ve Gelişim merkezimizde Uzman Ergoterapist tarafından kognitif rehabilitasyonda ergoterapi uygulamaları yapılmaktadır. Kognitif rehabilitasyonda ergoterapi randevusu alarak uygulanan müdahaleler konusunda bilgi ve değerlendirme alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

whatsapp