Ergoterapi

Serebral Palsi ve Ergoterapi

Serebral palside ergoterapi çalışmaları ile bireylerin günlük yaşam aktivitelerini ve rollerini yerine getirebilmeleri, yaşam kalitesini ve bağımsızlığı arttırarak yaşamdan zevk almaları amaçlanmaktadır.  Serebral palsi ve ergoterapi genel terapi programının ayrılmaz bir parçasıdır. Bireyleri tüm yönden değerlendirerek bağımsızlığın arttırılması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Serebral Palsili Bireyler;

 • Kas ve eklem koordinasyon sorunları nedeniyle yemek yemek, diş fırçalamak, banyo yapmak, giyinmek gibi günlük yaşam aktivitelerinde sorunlar yaşayabilir.
 • Ani sesten korkma, hızlı hareketi regüle edememe, dengeyi sağlayamama, dokunmaya karşı aşırı hassas olma veya sürekli bir şeylere dokunmak isteme, bazı pozisyonda olmayı tolere edememe gibi duyusal sorunlar yaşayabilir.
 • Düşünme, hafıza, oryantasyon gibi kognitif fonksiyonlarda sorun yaşayabilir.
 • Sosyalleşmede sorunlar yaşayabilir.

Serebral palside ergoterapi ile fiziksel, sosyal, bilişsel ve psikolojik etmenler ile günlük yaşam aktivitelerini tüm yönleriyle inceleyerek bireylerin bağımsızlığını arttırmak temel hedeftir. Yapılan fiziksel ve duyusal çalışmalar ile fonksiyonu artan bireylerin kendine güveni gelişerek sosyalleşme problemleri giderilmektedir. Ayrıca kendine güveni olan bireylerin aktivitelere karşı cesareti daha yüksek olacağı için başarısızlığa karşı vereceği tepki azalacaktır.

Ergoterapi, serebral palsili bireyler için birçok yönden önem taşır.

 • Bağımsızlığı artırır
 • Oyun kurma ve oyun oynama yeteneğini geliştirir
 • Benlik saygısı ve öz güven gelişimini sağlar
 • Günlük yaşamını uygulanabilir bir rutine sokar
 • Başarı duygusunu hissettirir
 • Yaşam kalitesini yükseltir
 • Regülasyonu sağlar
 • Düşünme ve öğrenme becerilerini geliştirir
 • Zorluklarla ve duygularla başa çıkmayı sağlar
 • Kaba motor ve ince motor aktiviteleri geliştirir

Ebeveynler ve bakıcılar, serebral palsili çocukların temek günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek içi fazlaca zaman harcamaktadırlar. Çocuk Ergoterapi tedavisinin sonuçlarını almaya başladıkça ebeveynlerin ve bakıcıların da görevlerinde azalma yaşanmaktadır.

Ergoterapi, ebeveyn ve bakıcılar için de oldukça önemlidir.

 • Kendilerine olan talebi azaltır,
 • Stresi azaltır,
 • Yaşam kalitesini yükseltir,
 • Çocuklarının gelişmesine ve bağımsızlığını kazanlarına yardımcı olur.

Farklı CP türleri vardır. Tüm CP türlerinin ortak belirtisi günlük yaşam aktivitelerinin bağımsız yapılamasıdır.

Serebral Palsi türlerine göre Ergoterapi yaklaşımları;

 • SPASTİK; üst veya alt ekstremitelerdeki kas gergindir ve sarsıntılı hareketler görünen CP türüdür. Bu nedenle giyinme, banyo yapma, tuvaleti kullanma, yemek yeme, içme, yazı yazma ve nesneler kavrama gibi zorluklar yaşanmaktadır.
 • ATHETOİD; bu çocuklar kas tonusunu düzenleyemedikleri için hareketlerin kontrol edilmesi zordur. Bu nedenle athetoid CP’li çocuklarda en yaygın zorluklar, nesneleri tutma, vücudu belirli pozisyonda tutabilme, yutkunma ve konuşmadır.
 • ATAKSİK; denge ve koordinasyon problemleri yaygındır. Bu yüzden çocuklar hassas hareketleri yapmakta zorlanırlar ve titreme vardır. Bu durum hassas parmak hareketleri gerektiren ince motor aktivitelerini ve alkışlama gibi tekrar eden hareketlerin yapılmasını zorlaştırır.

Kliniğimizde Serebral Palside Ergoterapi Uygulamaları

ERGOTERAPİM – Ergoterapi ve Gelişim Merkezimizde serebral palsili bireylere yönelik rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır. Serebral Palsi ergoterapi randevusu ile merkezimize başvuran hastaların değerlendirmeleri alınarak uygun terapi programı hazırlanır, hasta ve yakınları ile terapi süreci uygulanır.  Nörolojik rehabilitasyon randevusu almak için tıklayın.

Bir yanıt yazın

whatsapp