Ergoterapi

Romatolojik Hastalıklarda El Rehabilitasyonu

Romatolojik hastalıklarda el rehabilitasyonu, el ve üst ekstremitede meydana gelen fonksiyon kaybının giderilmesi, deformitelerin önlenmesi, ağrı ve ödemin azaltılması, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın azaltılması amacıyla uygulanmaktadır. El rehabilitasyonunda romatoid artrit ve osteoartrit en sık terapi edilen romatolojik hastalıklardır. Bunlara ek olarak el ve üst ekstremiteyi etkileyen sistemik lupus eritmatozus, Raynoud fenomeni gibi romatolojik hastalıklarda da el terapisi uygulanır.

Romatoid Artritte El Rehabilitasyonu

Romatoid artrit sinovyal enflamasyonla karakterize kronik, sistemik bir hastalıktır. Romatoid artritte el bilekleri, metakarpofalangeal ve proksimal interfalangeal eklemler simetrik ve bilateral olarak tutulur. El bileğinde radial deviasyon, metakarpal kemiklerde ulnar deviasyon, kuğu boynu deformitesi, düğme iliği deformitesi, başparmak deformiteleri, tendon kopması, sıklıkla görünen bozukluklardır. Eklemlerde ve yumuşak dokularda tutulma olduğundan elin yapısında ve fonksiyonunda bozuklamalara neden olur. Medikal tedavi ile birlikte el rehabilitasyonu, egzersiz ve atel uygulamaları, korucuyu teknikler uygulanmalıdır.

Romatoid artritte el bileğinde radial deviasyon meydana gelir. Günlük yaşam aktivitelerinde sıklıkla el bileğinin radial deviasyona neden olacağı aktiviteleryapılmaktadır. Örneğin yemek masasını silerken, çaydanlık taşınırken el bileği baş parmak yönüne doğru pozisyon almaktadır ve bu aktiviteler romatoid artridi olan bireylerin el bileklerinde oluşan radial deviasyon deformitasyonunda artışa sebep olmaktadır. Koruyucu rehabilitasyon kapsamında bireylerin günlük yaşam aktiviteleri incelenmeli ve tüm eklemlerde deformiteye sebep olan aktiviteler düzenlenmeli ve ergonomik yaklaşımlar ile ekstremitelere binen yük azaltılmalıdır.

Osteoartritte El Rehabilitasyonu

Osteoartrit fonksiyon bozukluğu ve bağımlılığa yol açan en sık görünen kas iskelet sistemi ve eklem hastalığıdır. Eklem kıkırdağı, subkondral kemik, sinovial doku, ligamentler, kapsüller, eklem etrafındaki dokular, çevre kaslar gibi eklemin ve komşu dokuların tutulumuna neden olur. Eldeki osteoartrit en sık rastlanan şeklidir. Eklem kıkırdağında meydana gelen bozulmalar, yeni kemik oluşumu  osteoartritin en önemli özellikleridir.

El rehabilitasyonunda osteoartrit tanılı bireylerde öncelikli hedef mevcut olan el fonksiyonlarının ve patolojinin değerlendirilmesi ve hasta için uygun terapi programının oluşturulmasıdır. Osteoartrit kronik bir süreç olduğu için hastaya gerekli bilgilendirilmenin yapılması , semptomlarla başedebilme stratejilerinin anlatılması son derece önemlidir. Eklem hareket açıklığının ve kas kuvvetinin korunması ve arttırılması, ekleme binen yükün azaltılması, el fonksiyonlarının arttırılması, aktivite ve istirahat arasındaki dengenin sağlanması, ağrıyı azaltmak osteoarttite el rehabilitasyonunun temel amaçlarıdır. Sertlik tedavisi, atelleme, sıcak/soğuk uygulama, ultrason, TENS, kuvvetlendirici egzersizler uygulanan müdahaleler arasındadır.

Romatolojik hastalıklarda el rehabilitasyonu ile amaçlanan hedefler ortaktır. Kronik ve ilerleyici olan romatolojik hastalıklarda el rehabilitasyonu ile deformite oluşumunun önüne geçmek, kuvvetlendirmek ve fonksiyonelliğin azalmasını engellemek ve geciktirmek hedefer arasında yer almaktadır. Bireylerin yaşı, tanısı, mesleği ve fonksiyonları oluşturulacak el rehabilitasyonu müdahalesinde farklılıklara neden olacaktır. Değerlendirme ve el rehabilitasyonu için RANDEVU AL.

Bir yanıt yazın

whatsapp