Ergoterapi

Occupational Balance Nedir?

Occupational Balance (Dür ve ark, 2014)

1-Challenging and relaxing activities  1- Zorlayıcı ve rahatlatıcı aktiviteler
2-Activities with acknowledgement by the individual and by the sociocultural context  2-Sosyo-kültürel ve bireysel bağlamda kabul görmüş aktiviteler
3-Involvement in stressful activities and fewer stressing activities   3-Stresli aktivitelerde yer alma ve stresli aktiviteleri azaltma
4-Impact of own health condition on activities4- Aktivitelerde kisinin kendi sağlık durumunun etkisi
5-Satisfaction with the amount of rest and sleep5-Uyku ve dinlenme miktarından memnuniyet
6-Engagement in a variety of activities  6-Çeşitli aktivitelerde yer alma
7-Adaptation of activities according to changed living conditions, such as a chronic autoimmune disease or changes in work or family circle  7- Aktivitelerin kronik bağışıklık hastalığı ya da iş ve aile çevresinde değişiklik gibi değişen yaşam koşullarına göre adapte edilmesi
8-Activities intended to care for oneself and for others8-Kendine ve başkalarına bakmayı amaçlayan aktiviteler

Occupational Balance Faydalı Olabilecek Kaynaklar

  • Dür ve ark.(2013). Occupational Balance Questionnaire: From People’s Perspectives To A Patient Reported Outcome.

Bir yanıt yazın

whatsapp