Ergoterapi

Down Sendromu ve Ergoterapi

Down sendromunda ergoterapi ile; duyusal sorunlar, kaba ve ince motor beceriler, öz bakım becerileri, sosyal ve duygusal beceriler, oral motor ve beslenme becerileri başta olmak üzere bireylerin ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapılır.  Down sendromu ve ergoterapi birbirleri ile sıkı ilişkide olan tanı ve terapidir.

Ergoterapi, bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde maksimum bağımsızlığa ulaşmaları için kişiye özel terapi uygulanan bir sağlık alanıdır. Bireylerin sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak bağımsızlıklarını arttırmayı hedefler. Down sendromlu bireylerde uygulanan ergoterapi  yaklaşımları ile de bireylerin bağımsız olmalarına neden olan alanların terapisi sağlanarak günlük yaşamda bağımsız bireyler olmaları amaçlanmaktadır. Bebeklik, çocukluk ve yetişkinlik dönemine uygun olarak ihtiyacı olan alanlarda terapiler uygulanmaktadır.

Down Sendromu ve Ergoterapi

Down sendoromu ve ergoterapi müdahalaleri ile;

  • Beslenme, giyinme, tuvalet ihtiyaçları gibi öz bakım becerileri
  • Yazı yazma gibi ince motor becerileri ve merdiven çıkma gibi kaba motor becerileri
  • Duyusal sorunların giderilmesi
  • Motor planlama becerileri
  • Okul performansıyla ilgili beceriler
  • Sosyal ilişkiler

gibi alanlarda down sendormu olan bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde çalışmalar yapılmaktadır.

Down sendrom tanısı olan çocuklar bebeklik dönemlerinden yetişkinlik dönemlerine kadar bazı alanlarda terapi desteğine ihtiyaç duymaktadır. Ergoterapi, fizik tedavi, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim alanlarında değişen ve gelişen günlük yaşam becerilerine göre terapi süreçleri geçirmektedirler. Özellikler birçok becerinin kazanıldığı bebeklik ve çocukluk döneminde duyusal problemlerin giderilmesi, motor becerilerin geliştirilmesi, motor planlamanın yapılabilmesi ilerleyen süreçlerde günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız bireyler olmaları için kazanmaları gereken becerilerdir.

Erken çocukluk döneminde düşük kas tonusu, eklem bağlarının zayıf olması, görsel ve işitsel uyaranlara olan tepkiler üzerinde odaklanır ve bağımsız olabilmeleri amacıyla motor becerilerini ustalıkla kullanabilmeleri için uygun müdahaleler uygulanmaktadır. Aynı zamanda  Duyu bütünleme terapisi yaklaşımlı ergoterapi çalışmaları ile duyusal sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Ergoterapistler down sendromlu okul çağındaki çocukların, kıyafetlerini kendileri giyebilmeleri, tuvalet ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri gibi öz bakım becerilerinde bağımsız olmalarını hedefler. Bu sayede makasla kesme, çok kademeli sınıf etkinliklerini uygulayabilme gibi okul etkinliklerinde katılımı kolaylaştırılır. Down sendromlu çocuğun iletişim becerileri, yazı yazması, klavye kullanımını güçlendirerek sınıf içinde bağımsızlığını arttırır. Çocuğun fiziksel durumu ve fiziksel yetenekleri ele alınarak okulda masa ve sandalyenin en uygun pozisyonda ayarlanmasını amaçlar.

Ergoterapistler down sendromlu yetişkinler için, uygun iş bulma ve bu işi yapabilme, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığa ulaşma, sağlık ve öz bakım için uygun becerileri geliştirmek amacıyla müdahale uygular. Ayrıca sosyal becerilerin ve özgüvenin gelişmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Önceki Yazı

Bir yanıt yazın

whatsapp