Ergoterapi

Romatoid Artritte El Rehabilitasyonu

Romatoid artritte el rehabilitasyonu; deformiteyi önlemek, eklem hareket açıklığını korumak, ağrıyı ve ödemi azaltmak, eklemlerin günlük yaşamda nasıl kullanılacağını öğreterek aşırı zorlama olmadan aktivitelerin yapılmasını  sağlamak amacıyla uygulanır.

Romatoid artrit, sinovyal enflamasyonla karakterize kronik, sistemik bir hastalıktır. Kronik bir hastalık olmasına rağmen eklem hasarı hastalığın erken dönemlerinden itibaren başlayabilir. Hastaların %90’ında tanı konduktan sonraki 2 yıl içinde eklem hasarı radyolojik olarak tespit edilebilmektedir. Eklem şişliği, metakarpofalengeal eklem ve metatarsofalangeal eklem tutulumu, antiinflamatuvar ilaçlara olumlu yanıt, semptomların simetrik olması, aile öyküsü, sabah tutukluğu erken poliartritin özellikleri arasındadır.

Romatoid Artritte El Deformiteleri

  • El Bileği; Bilekte yer alan karpal eklemlerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle el bileğinde radial tarafa yani baş parmak yönüne doğru deviasyon meydana gelmektedir. El bileği tutulumu genellikle hızlı seyreder ve ilk üç yıl içinde tutulum oranı %70’lere ulaşır.
  • Ulnar Deviasyon; Metakarpal eklemlerde ulnar tarafa yani serçe parmak yönüne doğru bir deviasyon meydana gelmektedir. El bileği radial tarafa doğru deviye olurken, parmaklar metakarpal kemiklerde meydana gelen deformite sebebiyle serçe parmak yönüne doğru deviye olur. Birçok günlük yaşam aktivitelerinde el kullanımı sırasında metakarpal eklemlerin ulnar tarafa doğru konumlanması ulnar deviasyonun gelişme riskini arttıran etmendir. Eklem koruma teknikleri ile deformitelerin önlenmesi oldukça önemlidir.
  • Kuğu Boynu Deformitesi; Proksimal interfalangeal eklemde hiperekstansiyon, distal interfalangeal eklemde ise fleksiyonun meydana geldiği deformitedir. Eklemlerdeki sinovit ve gerilmelerden nedeniyle meydana gelir.
  • Düğme İliği Deformitesi; Proksimal interfalangeal eklemde fleksiyon, distal interfalangeal ve metakarpofalangeal eklemlerde ise hiperekstansiyonun meydana geldiği deformitedir.
  • Başparmak Deformiteleri; Romatoid artritli hastalarda %60-80 oranında baş parmak tutulumu gözlenmektedir.

Romatoid Artritte El Rehabilitasyonu

El terapisi, romatoid artriti olan hastalarda medikal tedavi ile birlikte yürütülmesi gerekir. Romatoid artritte el rehabilitasyonu ile eklemlerin istirahate yönlendirilmesi ile deformitelerin azaltılması, egzersizler ile eklem hareket açıklıklarının korunması, ödemin ve ağrının azaltılması, günlük yaşam aktiviteleri sırasında yapılan yanlış hareketler konusunda hastaları bilinçlendirerek ve eklem koruma teknikleri öğretilerek ağrının azaltılması ve deformitelerin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Romatoid artritte el fonksiyonlarını kısıtlayan deformitelerin gelişimini engellemek, oluşan deformiteye rağmen eli daha fonksiyonel kullanabilmek için atel kullanılabilir.

  • Zayıflamış eklem yapılarını immobilize ederek yani hareketsiz kalmasını amaçlayarak inflamasyonu azaltmak,
  • Eklem dizilimini korumak,
  • Kontraktürleri önlemek,
  • Ağrıyı azaltmak ve
  • Fonksiyonları arttırmak amacıyla atel kullanılır.

Merkezimizde El Rehabilitasyonu Uygulamaları

ERGOTERAPİM – Ergoterapi ve Gelişim Merkezimizde Uzman Ergoterapistimiz tarafından romatizmal hastalıklarda elde yaşanan fonksiyon kayıplarının, hareket kayıplarının, duyusal problemlerin giderilmesi ve oluşabilecek deformitelerin önlenmesi amacıyla rehabilitasyon hizmeti verilmektedir. El rehabilitasyonu randevusu almak için şimdi tıklayın.

Sonraki Gönderi

Bir yanıt yazın

whatsapp