Ergoterapi

Kawa (River) Modeli

Kawa River modeli, insan yaşamını temsil etmek için farklı bağlamsal unsurlarla nehir metaforunu kullanan, Japonya’da ergoterapistler tarafından geliştirilmiş terapötik bir yöntemdir.

Kawa, Japonca ‘nehir’ anlamını taşır. Kawa modeli, bireyin yaşam yolculuğunu anlatmak için nehrin doğal metaforunu kullanır. Değişen ve kronolojik yaşam deneyimi, yüksek topraklardan okyanusa akan bir nehir gibidir. Nehrin yolu boyunca, akışının kalitesi ve karakteri, örneğin bölgeden bölgeye değişecektir.

Kawa Modeli Dört Bileşenden Oluşmaktadır:

  • Nehirdeki su: kişinin hayat akışını
  • Nehir kıyıları: sosyal ve fiziksel ortamlar dahil olmak üzere kişinin çevresini
  • Kayalar: engeller ve zorlukları
  • Odun parçaları: kişisel özellikleri

yansıtır ve nehrin içindeki boşluklar ergoterapi müdahalesinin odaklanması gereken alanlardır.

Georgia Regents Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Iwama,

“Nehir, bir kişinin yaşam yolculuğunu tanımlamak veya açıklamak için bir metafor olarak kullanılıyor. Ergoterapinin amacı, insanların hayatlarının daha iyi akmasını sağlamaktır.”

Gelişen ve güncellenen Kawa modeli , sadece Asya kültürleri için etkili bir ergoterapi modeli değil; Doğu Avrupa, Avustralya, Birleşik Krallık ve Kuzey Amerika’daki çeşitli kültürlerde de etkili bir şekilde kullanılabilen bir modeldir.

Kawa River Modelini Kimler Uygular?

Kawa modeli ergoterapistler tarafından, ergoterapi müdahalelerinde uygulanması amacıyla geliştirilmiş bir ergoterapi yaklaşımıdır. Diğer ergoterapi modellerinde olduğu gibi Kawa modelinin eğitimi de yalnızca 4 yıllık Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümlerinde verilmektedir. Bu sebeple kawa modeli yalnızca ergoterapistler tarafından uygulanabilmektedir.

Kawa River Modeli Kimlere Uygulanabilir?

Kawa modeli, ergoterapi danışanının kolektif olarak değerlendirilmesine olanak tanır ve bu sayede bireyler, aileler, gruplar ve organizasyonlar üzerinde kullanılabilmektedir.

Makale Önerisi;

  1. IWAMA, M.K., THOMSON, N., MACDONALD R.M. (2009). The Kawa Model: The Power Of Culturally Responsive Occupational Therapy. Disability and Rehabilitation. 31(14):1125-35.
  2. AYGÜN, D., AKEL, B.S. (2018). Kawa Modeli’nin Kullanımına İlişkin Olumlu ve Olumsuz Özelliklerin İncelenmesi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 6(2) 2018, 111-116.

Bir yanıt yazın

whatsapp