Ergoterapi

Ergoterapistlerin Özel Eğitim Merkezi Sistemi Üzerinden Atamaları Nasıl Yapılır?

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel gereksinimine ihtiyacı olan bireylerin özel eğitim, fizyoterapi, dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, psikoloji gibi alanlarda aldığı seansların ücretlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandığı merkezlerdir. Ödenekler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlandığı için denetimler de MEB tarafından gerçekleştirilmektedir.

Özel eğitim merkezlerinde seans ve eğitim veren kişilerin MEB yönetmeliğince tanımlanmış meslek grupları olması gereklidir. Örneğin özel eğitim öğretmenliği lisans bölümünden mezun olan öğretmenlerin vereceği dersler MEB tarafından belirlenmiştir ve o alanlar ve konularda üzerine ders yazılmaktadır. Özel eğitim öğretmenleri, fizyoterapistler, dil ve konuşma terapistleri, ergoterapistler, çocuk gelişim uzmanları, psikologlar ve ataması yapılabilen diğer uzmanlar kendi alanlarında gereksinime ihtiyacı olan bireylere seans verebilirler ve verdikleri seanslar MEB tarafından karşılanır.

14/09/2021 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nin 35.sayısında belirtilen modüller üzerinden ergoterapi seans ücretleri MEB tarafından karşılanmaktadır.

Özel Eğitim Merkezlerine Ergoterapist Atanma İşlemleri

Özel Eğitim Merkezlerinde işe girmek isteyen her uzman için işlemler aynı şekilde gerçekleşir. Özel Eğitim Merkezlerinde işe girmek için kurumların açtığı kadrolara başvuruda bulunmak gereklidir. Kurumların müdürleri, kurucuları veya yetkili kişiler aday arasından çalışma arkadaşlarını görüşmeler ile belirler. Uygun adaylarla iş tanımı, maaş beklentisi, çalışma saatleri gibi konularda konuşulur ve her iki taraf için uygun bir anlaşma sağlanırsa atama süreçleri başlatılır. Atamalar KPSS puanı üzerinden değil, kurum yetkilileri tarafından sağlanmaktadır.

Özel Eğitim Merkezinde işe girecek kişinin evraklarının, kurumun bağlı bulunduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gitmesi, atamanın MEB tarafından sisteme girilmesi gereklidir. Öncelikle uzmanlardan başvuruda bulunan kurumun müdürlüğüne işe giriş dilekçesi istenmektedir. Uzmanların diplomaları veya mezun belgeleri, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikamet bilgilerini içeren dokümanlar, kurum ve uzman tarafından imzalanan sözleşme MEB’e ulaştırılır. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kuruma ataması yapılan bir kişinin başka kuruma geçebilmesi için önce çalıştığı kuruma istifa dilekçesini vermesi, dilekçenin İlçe Milli Eğitime ulaştırılması ve o kurumdan kişinin atamasının silinmesi gereklidir.

  • Özel eğitim merkezlerinin Ergoterapist iş alanı açması
  • Başvuran adayların kurum yetkilileri ile görüşmesi
  • Her iki taraf için uygun olan aday ile şartların görüşülmesi ve sözleşmenin yapılması
  • Başvuru evraklarının kuruma teslim edilmesi
  • Ergoterapistin evraklarının kurum tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ulaştırılması
  • Ergoterapistin İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından kuruma atamasının yapılması.

Özel eğitim merkezlerinde çalışan bir kişinin başka bir özel eğitim merkezinde işe başlayabilmesi için; öncelikle mevcut çalıştığı kuruma istifa dilekçesini vermesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından o kurumdan atamasının kaldırılması gereklidir.

MEB sistemi üzerinden Ergoterapist olarak atama yapılırken SGK sisteminde de meslek alanının ergoterapist olarak yapılması gereklidir. Özellikle akademide ve bazı kurumların işe girerken isteyecekleri SGK Döküm belgesinde önem taşıyacaktır.

Ergoterapist SGK meslek kodu; 2264.04

Bir yanıt yazın

whatsapp