Ergoterapinin Felsefesi

Ergoterapi, “aktivite sağlığının ve refahının geliştirilmesi ile ilgili bir meslek” olarak tanımlanmaktadır (Dünya Ergoterapi Federasyonu, 2004). Ergoterapinin Felsefesi nedir?

Ergoterapi; bireylerin günlük yaşamda bağımsızlığını engelleyen her türlü etken ile ilgilenir ve bu etkenlere çözüm bulur. Fiziksel rehabilitasyon, çevresel düzenleme, ortez protez tasarımı ve rehabilitasyonu, adaptif cihaz tasarımı, duyusal bütünleme, kognitif rehabilitasyon, psikiyatrik rehabilitasyon, el rehabilitasyonu… gibi günlük yaşamda sizin bağımsızlığın hangi alanda kısıtlanıyorsa ergoterapistiniz size o konuda yardım eder.

Ergoterapistler bir aktivitenin önemini, bu aktivitenin fiziksel, zihinsel ve toplumsal bileşenlerini analiz ederler. Ergoterapistler kişinin gelişmiş yeteneklerini kolaylaştırır ve çevreyi uyarlayarak kişiyi aktivite sırasında bağımsız kılar.

Ergoterapi , Amerikan Mesleki Terapi Derneği , Dünya Sağlık Örgütünün Uluslararası İşlevsellik Sınıflaması, Engellilik ve Sağlık (ICF) tarafından ifade edilen rehabilitasyon biliminin modelleri ile karakterize edilebilir bir rehabilitasyon mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı, uygulama alanı tarafından tanımlandığı üzere, bireyleri kültürel, kişisel, fiziksel, sosyal bağlamında aktivite performanslarını optimize etmektir. Ergoterapistler, sağlığı kolaylaştırmak, geliştirmek, değiştirmek için tüm aktivite alanlarındaki performansı artırmaya odaklanır.

Ergoterapi insanların aktivite ve performansa hayati bir gereksinim duyduğu felsefi inancına dayanıyor. Aktivite ve uğraşılar, insanların zamanlarını doldurma biçimleri olarak tanımlanır ve kendine bakım, oyun, iş ve eğlence gibi faaliyetleri içerir.

Ergoterapinin amacı, bireylere bağımsız, üretken ve tatmin edici bir yaşam tarzı sağlamada yardımcı olmaktır. Ergoterapist, bağımsızlık ve memnuniyet elde etmek için bireyin işleyişini ve verimliliğini arttırmak için uyarlanabilir faaliyetleri kullanır.

Kişiler stres, hastalık veya yaralanma ile karşılaştığında, ergoterapi müdahaleleri şunlardır;

  1. Aktivite yeterliliği elde etmek için bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal kapasitelerini değerlendirir ve geliştirir.
  2. Etkili aktivite performans becerilerini ve alışkanlıklarını geliştirir.
  3. Katılımı desteklemek için çevresel değişikliklerde bulunur.

Tüm bireylerin, günlük aktivite becerilerini etkileyen kişisel güç ve zorluklarına sahiptir. Ayrıca, (fiziksel, kültürel, sosyal, kişisel, manevi,) bağlamların ve bu bağlamlarda meydana gelen değişikliklerle birlikte yaşam geçişleri aktivite ihtiyaçlarını da etkiliyor. Bireylerin doğal olarak katılmaları ve hayatlarını sonuna kadar yaşatmaları motive olur, böylece yaşam memnuniyetini ve sağlıklı olma ve refah duygusunu arttırır.

Bir yanıt yazın

whatsapp