Ergonomide Ergoterapinin Rolü

Ergonomide Ergoterapinin Rolü

Ergonomi kavrama fiziksel çevrenin bireyler için en uygun posizyona getirilmesidir. Ergonomide Ergoterapinin Rolü nedir?

İş sahipleri ve işverenler, çalışma ortamında yaralanmaların önlenmesinde, çalışanların korunmasında ve işçilerin konforunun ve üretlenliğinin arttırılmasında giderek aktif bir konuma geliyor. İşçilerinin konforunun sağlanması ve iş yerinde ergonominin sağlanması için ergoterapiste danışırlar. Ergoterapistler uzun bir derğerlendirmenin ardından işyerindeki çalışma ortamını, çalışılan aletleri, çalışma posizyonlarını değerlendirir ve yanlış olan hususları düzenler. Bireylere ergonomiyi anlatır. Çalışma sırasında uygulamaları gereken posizyonları işçilere öğretir.

Ergonomi ve ergoterapi arasında oldukça sıkı bir ilişki vardır. İş yeri ergonomisi, ev ergonomisi, çalışma ergonomisi, günlük yaşam ergonomisi gibi ergonomi kavramınını biraz daha açarsak ergoterapinin bu alanların herbirinde katkısı olduğu anlaşılır.

Ergoterapist bireyler için tekerlekli sandalye ölçüsü alırken ergonomiyi dikkate alır. Engelli bireyler için uygun yardımcı cihaz tasarlarken, bireylerin ev ortamını kişiye göre düzenlerken, bireylerin çalışma ortamlarını düzenlerken ergonomiyi düşünür.

Ergoterapistlerin ergonomiye özgü, anatomi, fizyoloji ve aktivite analizi alanındaki  bilgi ve becerileri, onları ergonomi alanında, multidisipliner ekip içinde çalışacak derecede nitelikli kılar. Ergoterapistler yaralanma gibi herhangi bir nedenle, yaşam rolleri kısıtlanmış bireyleri; eski bağımsızlığına geri döndürmek için donatılmışlardır.

Ergonomide Ergoterapinin Faydaları

Ergoterapistler aktivite analizi ve iş analizi bilgilerini kullanarak, bireyleri fiziksel, bilişsel ve psikososyal açıdan değerlendirir. Ergoterapistler, bireyleri çalışma ortamlarında çeşitli aktiviteleri nasıl gerçekleştiğini değerlendirir ve gerekirse müdahalede bulunur.

İşçileri bireysel değerlendirir. Örneğin travmatik beyin hasarı geçirmiş birey geçirmiş bireyde sınırlı organizasyon becerisi oluşabilir. Bu kişi için görsel yardımlar ve gölge panoları işe görev kolaylaştırılabilir ve ergonomik olarak kişi için uygun alanları belirler ve sadece bu alanlarda çalışacağı görevler belirlenir.

Yaralanmayı önlemek için işyerinde kullanılan alet, ekipman ve aktiviteleri tasarlar ve değiştirir. Örneğin ağır yük taşıyan bireyler için uygun pozisyonları belirler, klavye ile uzun saatler boyunca yazı yazan biseylerin klavyelerini bireyin bileğine göre ayarlar.

Ergonomi önerilerinin fiziksel, psikososyal ve hatta kültürel yönlerinin ele alınması, değişikliklerin kabul edilmesini ve uzun vadeli bir başarı sağlanmasını sağlar.

Bir yanıt yazın

whatsapp