Ergoterapi Mesleğinin Geleceği

Ergoterapi Mesleğinin Geleceği

Ergoterapi ülkemizde yeni gelişmekte olan bir sağlık mesleğidir. Lisans eğitimi veren Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümünden mezun olan kişiler ergoterapist ünvanını alırlar.

Ergoterapi Mesleğinin Geleceği nedir?

Yurt dışında ergoterapi mesleği oldukça gelişmiştir. Ergoterapi mesleğinin ülkemize geç girmesi; Ergoterapi bölümüne ve ergoterapistlere ihtiyacı olan kişileri mahrum bırakmıştır.

Bu zamana kadar Ergoterapi bölümü ülkemizde olmasa bu mesleğe ihtiyaç olduğu için çeşitli meslek grupları bu işi yapmaya çalışıyordu. Psikiyatri servislerinde ‘iş ve uğraşı’ adı altında yapılan tedaviler hemşireler tarafından, duyu bütünleme terapisi sertifika eğitimi alan fizyoterapistler tarafından ve daha pek çok alanda farklı meslek dalları tarafından ergoterapi yapılmaya çalışılıyordu. Fakat ergoterapi, 4 yıllık eğitimden geçen ergoterapistlerin yapması gereken bir meslektir.

Bunlara ek olarak bireylerin kullanımına sunulmayan birçok tedavi ve yaklaşımda vardır. Ergoterapi ile birlikte; engelli/dezavantajlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerine bağımsız katılımı için çalışmalar bulunulmakta, engelli/dezavantajlı ve yaşlı bierylerin ev düzenlemeleri yapılmakta, bireylere uygun adaptif cihaz tasarlanmaktadır.

Ergoterapi bölümü şuanda devlet ve özel üniversitelerde okutulmaktadır. Önceki yıllarda mezun sayısının az olması ve alanda ergoterapist hocaların azınlıkta olması sebebi ile üniversitelerde eğitimciler fizyoterapistken; şuanda çoğu üniversitenin akademik kadrosunda ergoterapistler yer almaktadır. Bu açıdan mezun olan ergoterapistlerin akademik kariyer imkanı ve istihdamı da oldukça fazladır.

Peki Ergoterapi Geleceği Olan Bir Meslek mi?

Yukarıda açıkladığımız gibi ülkemizde ergoterapi olmayan bir meslek değil, yerine alan dışı branşlardan terapistler bulunmasıdır. Ergoterapi adı geçmeden ve uygun olmayan meslek alanları tarafından bazı tedavi hizmetleri verilmektedir. Ergoterapist sayısı arttıkça, kurumlar ergoterapiyi tanıdıkça ve ergoterapistler iş sahasına atıldıkça bu durum azalmakla birlikte, tüm branşlar kendi mesleki alanlarına çekilecektir.

Bunun için mezun olan ergoterapistlere çok büyük iş düşüyor. Ergoterapi programı bulunan üniversitelerin tanıtım faaliyetleri oldukça önemli bir konuma sahip. Öncelikle ergoterapi bölümünde okuyan öğrencilerin ergoterapi felsefesini anlayarak okuldan mezun olmaları çok önemlidir.

Günümüzde ergoterapistler KPSS ile devlet kurumlarına atanabiliyor ve özel kurumlarda iş bulabiliyor. Gereken çabalar ve mesleğin düzgün uygulanması ile ergoterapi mesleği bireylerin yaşamına umut getirecek bir meslektir.

Ergoterapi bölümünü tercih etmek isteyen adayların ergoterapi mesleğini geleceği olan bir meslek olduğu için değil gerçekten ergoterapiyi benimsedikleri için okumaları gerekmektedir. Çünkü ergoterapistler kişilerin eline bir sihirli değnek verip onları günlük yaşama bağlayan bir sağlık mesleğidir.

Bir yanıt yazın

whatsapp