Ergoterapide Büyümenin Önemi Nedir?

Ergoterapide Büyümenin Önemi Nedir?

Büyüme kavramı doğumdan itibaren başlar ve sürekli devam eder. Büyümenin duraksadığı veya gerilediği dönemlerin hızlı fark edilmesi ve gerekli önlemin alınması, gelecekte ortaya çıkabilecek bir problemin önüne geçilmesini sağlayabilir. Ergoterapi de Büyümenin Önemi Nedir?

Bu konuda ergoterapistlerin rolü oldukça önemlidir. Bebeklikten başlayarak sağlıklı birey gelişimini bilen ergoterapistler herhangi bir problemin varlığını hemen fark edebilecek eğitimden geçmektedirler. Sadece bebeklerde ve çocuklarda değil yetişkinlik ve ilerleyen dönemlerde de büyüme ve gelişmenin insan bedenindeki anatomik, fizyolojik ve biyomekanik süreçleri konusunda gerekli bilgi birikimi ergoterapi’nin alanına girmektedir.

Bebeklik Döneminde Gelişim

Bebeklik döneminden itibaren; başını tutması, yatakta dönebilmesi, oturma dengesini kazanması, emeklemesi, yürümesi konuşması gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması gerekir.  Bağımsız yemek yiyebilmesi, kıyafetlerini bağımsız giyebilmesi, koşması, zıplaması, okula adapte olabilmesi gibi süreçlerin ortalamaya uygun veya ortalamaya yakın zamanlarda gerçekleştirememesi durumunda mutlaka harekete geçilmesi gereklidir.

Yukarıda verdiğimiz fiziksel gelişimin yanında duyusal gelişimde söz konusudur. Dokunmadan hoşlanmaması, seslerden ve kokulardan rahatsız olması, çorap ve bazı kıyafetleri giyinmek istememesi de sorun oluşturmaktadır. Bu gibi sorunların çözülmesi için mutlaka pediatrik rehabilitasyondan ve duyu bütünleme terapisinden yardım alınması gereklidir.

15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü Kutlu Olsun

15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü sağlıklı bireylerin yetişmesi için önemli bir noktaya dikkat çekmektedir.

15 Nisan  büyümenin izlenmesi gününde çocuklarının büyüme ve gelişmelerinin izlenmesinin sağlıkları açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanmaktadır. Çocuğun sağlık ve beslenme durumunu anlamanın en iyi yolu onun büyümesini ölçmektir. Büyüme ve gelişme  bir arada kullanılan kelimelerdir.

Büyüme, vücut hacmi ve kütlesinin artması anlamını taşımaktadır. Bunu boy, ağırlık ve baş çevresi gibi vücut ölçümleriyle belirleriz. Bu ölçümler, sağlıklı çocuklar ölçülerek hazırlanmış standart büyüme verileri ile karşılaştırılarak yapılır. Normal verilerden sapmalar erken tespit edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

Pek çok hastalığın ilk belirtisi büyüme ve gelişmenin duraklaması diyebiliriz. Böylece Sağlık Bakanlığı “Erken Çocukluk Gelişimi ve Büyümenin İzlenmesi Programı” yürütmektedir.

“Büyümenin İzlenmesi Programının amacı sağlam, hasta çocuk ayrımı yapmadan tüm çocukların hangi ortamlarda, nasıl bir beslenme uygulanarak büyüdüklerini, kilolarını, boylarını ölçerek sağlıklı bir gelişim gösterip göstermediklerinin saptanması ve erken tanı konularak girişimlerde bulunulmasıdır.”

Çocukların boy ve ağırlık ölçümlerinin, büyüme ve gelişmenin, beslenme durumunun belirlenmesinde önemli birer ölçüm olduğu , özellikle protein-enerji malnütrisyonunun erken tanısında en fazla kullanılan ölçümlerin başında geldiği bilinmektedir.

Gelişme ise hücre ve dokuların yapı ve bileşimindeki değişiklikler sonucunda meydana gelen olgunlaşmaya denir. Büyüme ve gelişme anne karnında oluşum gösterildiğinde başlar ve ergenlik dönemi sonuna kadar devamlılığını sürdürür.

Bir yanıt yazın

whatsapp