Engellilik Dereceleri ve Hesaplanması

Engellilik Dereceleri ve Hesaplanması

Ergoterapistler engelli bireyler ile oldukça sık çalışır. Bireyleri günlük yaşam aktivitesinde bağımsız kılar, bireylere mesleki rehabilitasyon kapsamında meslek edindirir. Tüm bunları yapabilmek için bireylerin engel durumları hakkındaki bilgilerini, engellilik kavramını, tüm engel gruplarının sınıflandırmalarını bilmeleri gereklidir. Engellilik Dereceleri ve Hesaplanması yazımızın devamında ayrıntılar yer almaktadır.

Engellilik bireylerde doğuştan oluşabildiği için sonrada da oluşabilir. Engelli bireylere engel durumlarına göre devlet tarafından bazı haklar tanınır. Engellilere maaş desteği, vergi indirimi, ÖTV ve KDV indirimi gibi bazı haklar verilir. Bireyler engel durumlarına göre bu haklardan farklı şekilde faydalanabilirler.

Bazı kişilerin engel raporları dönemsel olarak bazı kişilerin ise ömür boyu olacak şekilde hazırlanır. Dönemsel verilen raporlar için bireylerin rapor süresi bitince tekrardan rapor çıkartmaları gereklidir. Bu raporla birlikte ilaç ve muayene gibi haklardan yararlanılacağı için rapor süresi önemlidir.

Balthazard Formülü İle Engellilik Hesaplama

Engelli bireylerin engellilik derecesi bulunması için Balthazard formülü kullanılabilir. Eğer bireylerin birden fazla engellilik durumu varsa bu formül kullanılır.

  • Öncelikler bireylerin engellilikleri ayrı ayrı hesaplanır.
  • Hesaplanan engel grupları yüksekten başlayarak sıralanır.
  • Bireyin en yüksek engel oranı, %100’lük orandan çıkartılır. Burada kastedilen %100 bireyin tüm vücüt fonksiyonlarını ifade etmektedir.
  • Bulunan sayı, ikinci sırada bulunan engellilik oranı ile çarpılır ve çıkan sonuç 100’e bölünür.
  • Bu işlemin sonunda bulunan sayı en yüksek engellilik oranı ile toplanır.
  • Böylece iki engelliliği olan bireyin toplam engellilik oranı bulunmuş olunur.

*Eğer bireyin engelli ikiden fazla ise öncelikle iki engel grubu ile bu işlem tamamlanır. Bulunan sonuç ve diğer engellilik ile işlem tekrar yapılır ve üç engelliliğin ortak oranı bu şekilde bulunmuş olunur.

*60 yaşından büyük kişilerde Balthazard formülü ile engellilik hesaplanacağı zaman bulunan sonuca %10 eklenir.

Engellilik Dereceleri

  1. Birinci Derece Engellilik: Çalışma gücünün % 80’inden fazlasını kaybetmiş bireyler.
  2. İkinci Derece Engellilik: Çalışma gücünün % 60’ından fazlasını kaybetmiş bireyler.
  3. Üçüncü Derece Engellilik: Çalışma gücünün % 40’ından fazlasını kaybetmiş bireyler.

Ergoterapi, herhangi nedenden dolayı günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını yitirmiş kişileri, günlük yaşamda bağımsız hale gelmelerine yardımcı olan bir sağlık mesleğidir. Ergoterapi bölümü mezunlarına ergoterapist denir.

Bir yanıt yazın

whatsapp