Engelli Bireyler Kamuda Çalışabiliyor Mu?

Engelli Bireyler Kamuda Çalışabiliyor Mu?

Engelli bireylerin kamuda çalışma hakkı yasalarla belirlenmiştir. Peki kamu’da bu süreç nasıl işliyor. Gerçekten engelli bireyler kamu‘da çalışabiliyor mu? Burada değinmek istediğimiz bazı önemli noktalar var. Ulaşım, izleme ve denetleme, kamudaki çalışan engelli birey sayısı, sosyal yaşamdaki erişim imkanları gibi.

Engelli bireylerin engel durumu mesleğini icra edebilmesini zorlaştırmaz. Aksine engelli bireylere sağlanan haklar sayesinde çoğu çalışandan çok daha verim sağlayabilir. Ancak engelli bireylerin kamuda çalışırken verdikleri mücadele ve zorluklar vardır. Bunlara değinmeden edemeyiz.

Engelli Bireylerin Kamuda Çalışma Yüzdeleri

Engelli birey çalıştırması zorunlu olan kamu kuruluşlarının bazılarında asansör, bazılarında ise rampa dahi yok. İşte size bazı istatistikler; Engelli memurlara ayrılan kadronun % 40’ı boş, kamu binlarının    %76’sında asansör yok, 46 il belediyesinin % 60’ında engelli birimi yok.

Bakanlıklarda Erişebilirlik Çok Kısıtlı

Yapılan araştırmalara ve çalışmalara göre bakanlıkların binalarında ve internet sitelerinde hatta bünyesinde barındırdıkları personellerde oldukça eksiklik var. İşte o veriler;

Toplam 16 bakanlığa ait, 135 bakanlık binasının % 22’sinde asansör yok.

Binalarında asansör bulunanların % 51’inde sesli ikaz sistemi yok.

Bakanlık binalarının sadece % 5’inde görme engeliler için hissedilebilir zemin var.

İnternet sitesi görme engellilerin erişimine uygun olan yapılan bakanlık oranı sadece % 37

İşitme engellilere WEB sitesi olan bakanlıkların oranı da %18’de kalıyor.

16 Bakanlıktan sadece birinde işaret dili bilen personel, kabartma doküman ve sesli materyal var.

Belediyelerde Durum Ne?

Yapılan çalışmalarda cevap veren belediyelerin durumları ortada. İşte belediyelerdeki büyük eksikliği bu yüzdeler açıklıyor.

46 İl belediyesinin % 54,35’ü medikal cihaz yardımı yapmıyor.

Fiziksel rehabilitasyon hizmeti sunan belediye sayısı sadece 5. Ergoterapi hizmeti sunan ise ne yazık ki hala yok.

İl belediyelerinin ise % 82’si hukuk danışmanlığı vermiyor. Bu belediyelerin% 18’i sosyal kültürel etkinlikler bile düzenlemiyor.

Sosyal Alanlarda Uyarı ve İşaretçileri Ne Durumda?

Belediyelerin uyguladığı trafik sinyalizasyon sistemlerinin % 91’inde sesli uyarı sistemi yok. Sesli uyarı sistemleri oldukça önem arz etmektedir. Özellikle görme engelli bireylerin bu uyarılara oldukça ihtiyacı bulunmaktadır. Sesli uyarı sistemleri otobüslerde ve tranvaylarda, bazı merkezi yerlerde sorunsuz çalışsa da bu sistem çoğu yere yayılmalıdır.

Belediyelerin park, çocuk parkı ve rekreasyon sayısı 4 bin 719. Bu alanların sadece  %3’ünde engelli tuvaleti var. Parkların % 54’ünde rampa, % 92 sinde hissedilir zemin uygulaması yok. Hissedilebilir zemin ve bilinçli yapılan rampa sayısı her geçen gün artsa da eksik olan belediyeler oldukça çok. Bu çalışmaların daha da hızlanması ve genele yayılması gerekmektedir.

Üniversitelerde 10 Binden Fazla Engelli Birey Öğrenci Mevcut

Üniversiteler, eğitimin hayata atılmanın, akademik çalışmaların yapıldığı, zihinlerin çalıştığı ve engellerin tanınmadığı ortamlar olmalıdır. Ancak ülkemizde bu durum pekte böyle işlemiyor. Yapılan araştırmaya 104 üniversite katılmış. Bu üniversitelerin engelli bireyler için uyumlu olup olmadığını siz okuyarak karar verin. İşte Yüzdeler;

Üniversite binalarının % 46’sında asansör yok. Asansörü olan binaların ise %74’ünde de sesil ikaz sistemi ne yazık ki yok. Üniversite binalarının % 95’inde hissedilebilir zemin yok. Üniversitelerin % 78’inde işaret dili bilen personel, % 83’ünde sosyal hizmet personeli % 46’sında psikolog bulunmamaktadır.

Engelli bireylerin erişebilirliği için her geçen gün bir adım ileri gitmekteyiz. Ancak o kadar adım gerideyiz ki attığımız adımlar ile ne yazık ki sorunları ortadan kaldıramıyoruz. Ancak ergoterapim.com olarak engelli bireylerin sesi olmaya devam edeceğiz. Engelli bireylerin kamuda çalışması, belediyelerden gerekli hizmeti alması, sosyal alanlarda rahat ve güvenle dolaşabilmesi, üniversitelerde eğitimlerini sorunsuz ve kesintisiz karşılayabilmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

whatsapp