Ergoterapi

Eldeki Zonlar

Eldeki zonlar, anatomik ve fizyolojik özelliklerine göre ayrılmış elin bölgeleridir. Elin volar yani iç tarafı beş, dorsal kısmı yani dış kısmı ise 9 bölgeye ayrılmıştır. Elin zonlarında meydana gelen yaralanmalarda iyileşme süreci farklılık göstermektedir ve bölgeye göre farklı el rehabilitasyonu protokolleri uygulanmaktadır.

Elin Fleksör Bölgeleri- Zonları

Uluslararası El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu (International Federation of Societies for Surgery of the Hand) tarafından eldeki zonların volar tarafı beş bölgeye ayrılarak incelenir. Başparmakta ise üçbölge tanımlanmıştır.

Zon 1: Fleksör digitorum superficialis’in (FDS) orta falankstaki yapışma yeri ile parmak ucu arasındaki bölgedir. Fleksör digitorum profundus (FDP) FDS’ yi delip çıkarak distal falanksın üçte birine yapışır.

Zon 2: Distal avuç içi çizgisinden başlayıp orta falanks ortasında biten ve pulleylerin olduğu bölgedir. Bu bölge ameliyat sonrası yapışkanlığın ve komplikasyonların en fazla olduğu bölgedir. Bu nedenle 2. Zon Bunnel tarafından “No man’s land” olarak adlandırılmıştır.

Zon 3: Karpal kanalın distalinden başlar ve metakarp başına kadar devam eder. Yapışıklık yapacak yapılar olmadığı için bu bölgedeki tendon onarımının prognozu Zone 2 ‘ye göre daha iyidir.

Zon 4: Transvers karpal kanalın distalinden proksimaline uzanır. 

Zon 5: Ön kolun 1/3 distalinden fleksör retinakulumun proksimaline kadar uzanır. Bu bölgedeki tendon yaralanmalarına genellikle majör sinir yaralanmaları da eşlik eder.

Başparmağın volar yüzü ise üç bölgeye ayrılır. 

Zon T1: A2 pulleyi ile fleksor follisis longus tendonunun yapıştığı yer arasındadır.

Zon T2: A1 pulleyinin proksimali ve oblik pulley distali arasındaki bölgedir.

Zon T3: Tenar bölge hizasıdır.

(T: Thumb, Baş parmak)

Elin Ekstansör Bölgeleri- Zonları

Uluslararası El Cerrahisi Dernekleri Federasyonu (IFSSH) tarafından eldeki zonlar dorsal tarafı dokuz bölgeye ayrılarak incelenir. Başparmakta ise beş bölge tanımlanmıştır. Tek sayılar eklemlerin, çift sayılar ise kemiklerin üzerine denk gelir.

Zon 1: Distal Interfalangeal Eklem (DIP) eklem hizasında terminal tendonun yapıştığı yer

Zon 2: Orta Falanks üzeri

Zon 3: Proksimal Interfalangeal (PİP) eklem hizası

Zon 4: Proksimal falanks üzeri

Zon 5: Metakarpofalangeal (MF) eklem üzeri

Zon 6: Metakarplar hizası

Zon 7: El bileği sırtı ve ekstansör retinakulumun üzerine denk gelen bölge

Zon 8:  Ön kolun 1/3 distal kısmı

Zon 9: Ön kolun proksimal 2/3 kısmı

Başparmağın dorsal yüzü beş bölgeye ayrılır. 

Zon T1: İF eklem hizası

Zon T2: Proksimal falanks üzeri

Zon T3:  MF eklemin üzeri

Zon T4:  Metakarpın üzeri

Zon T5: El bileği ekleminin üzeri

(T: Thumb, Baş parmak)

KAYNAK

Bir yanıt yazın

whatsapp