Ergoterapi

El Yanıklarında Rehabilitasyon

El yanıklarında rehabilitasyon, yanık tedavisinin her aşamasında çok önemlidir. El rehabilitasyonunda yanık tedavisinde ağrıyı ve ödemi azaltmak, iyileşmeyi hızlandırmak, skar doku oluşumunu önlemek veya en aza indirmek, eklemlerde kontraktür oluşumunu engellemek, fonksiyonelliği ve eklem hareket açıklığını korumak, temel amaçlar arasında yer almaktadır.

Yanık olgularının %80’inde el etkilenimi görülmektedir. Diğer bölge yanıkları ile birlikte olabildiği gibi tek başına el yanıkları da meydana gelebilmektedir. İnsan yaşamında fonksiyonelliğin sağlanmasında elin önemi düşünüldüğünde el yanıkları bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde, iş ve üretime yönelik aktivitelerinde ciddi fonksiyon kısıtlılıklarına neden olabilmektedir. El yanıklarının terapisinde fonksiyonel olarak en iyi sonuca ulaşmak öncelikli hedeftir.

El yanıklarında rehabilitasyonda değerlendirme çok önemlidir. Sinirlerde hasar durumu, yumuşak doku ve kemiklerde etkilenim ve yanığın derecesi el rehabilitasyonunda müdahale hazırlamak için değerlendirilmesi gereklidir.

El Yanıklarında Rehabilitasyon Hedefleri

  • Nedbenin uygun şekillenmesi
  • Aşırı ve ağrı varsa duyarsızlaştırma terapisinin uygulanması
  • Ödem azaltmak ve kontrol altında tutmak
  • Eklem hareketliliğini sağlamak
  • Kontraktür oluşumunu önlemek
  • Kas atrofisi oluşumunu engellemek
  • Fonksiyonelliğin en kısa süre de geri kazanılmasını sağlamak
  • Günlük yaşam aktivitelerinin bağımsız yapılmasını sağlamak

Eklem kontraktürleri el hareketlerini engellediği için pençe el deformitesi oluşumuna neden olabilir. Yara enfeksiyonu, yetersiz yara bakımı, uzun süren immobilizasyon, uygun olmayan atelleme elde deformite oluşumuna neden olabilir.

El yanıklarında atel kullanımının amacı eli en uygun olan pozisyonda tutarak kalıcı kontraktürün ve deformite oluşumunun önüne geçmektedir. Bununla beraber eklem hareket açıklığının korunması için egzersizlerin mümkün ve uygun olan en erken zamanda başlanması da gereklidir. Uzun süre atel içinde immobizasyon halinde olması elde deformite oluşturabilir.

Yanıklarda el rehabilitasyonunda egzerzisler, eklem hareket açıklığını koruma ve arttırma, güçlenme ve dayanıklılık, ödem gelişimini önleme, fonksiyonellik için önem taşır. Akut dönemde yapılan egzersizler, kas kontraksiyonunun pompalama hareketi sayesinde ödemin azaltılmasında önemlidir.  Ödem sonrasında yapılan pasif ve aktif egzersizler ile oluşabilecek yapışıklığın azaltılması ve tendon kısalmalarının önüne geçilmesi hedeflenir. Ancak bu dönemde pasif egzersizler sırasında bağ doku yırtılmaları, eklem çıkıkları, patolojik kırıklar gibi durumların ortaya çıkmaması için çok dikkatli olunmalıdır ve bu süreç el terapisti tarafından yönetilmelidir.

Merkezimizde El Terapisi Hizmeti

İstanbul Ergoterapim Danışmanlık Merkezimizde uzman el terapisti tarafından el yanıklarında rehabilitasyon uygulanmaktadır. El yanıklarında el terapisi almak için şimdi tıklayın.

Kaynak: Çerezci Ö, Ataker Y, Canbulat N, Güdemez E. (2013) El Rehabilitasyonu (199-241). İstanbul: Amerikan Hastanesi Yayınları.

Bir yanıt yazın

whatsapp