Ergoterapi

Eggers Devreleri

Eggers evreleri, nörolojik rehabilitasyonda, bireylerin üst ekstremitelerinin fonksiyonunun değerlendirilmesi ve uygun rehabilitasyon programının hazırlanması için oluşturulmuş bir derecelendirmedir. Bireylerin ellerindeki ve kollarındaki fonksiyonelliğini 5 farklı evrede sınıflandırır.

Eggers Devreleri Nelerdir?

DEVRE 1: Kol ve elde fonksiyon yok.

DEVRE 2a: Çok az kol fonksiyonu var, elde fonksiyon yok.

DEVRE 2b: Elde kavrama fonksiyonu var, kol hareketleri yok veya küçük kol fonksiyonları yapılabiliyor.

DEVRE 3: Kol fonksiyonları ve parmaklarda kaba fleksiyon var.

DEVRE 4: İnce motor fonksiyonlar yapılamıyor ve diadokokinezis kaybı var.

Hemipleji, serebral dolaşımdaki patalojik değişiklikler sonucu gelişen ve vücudun bir yarısında nöromüsküler fonksiyon bozuklukları ile karakterize bir sendromdur.

Ergoterapi, hemiplejik bir kişinin evinde, işinde ve sosyal yaşantısında tekrardan kendine yeterli olabilmesi için uygulanan rehabilitasyonun tamamlayıcı bir kısmıdır.

Ergoterapistlerin hemiplejik bireylerde başlıca amaçları;

  • Fonksiyonların en yüksek düzeyde geri dönüşüne yardım etmek
  • Deformite, kontraktür ve hareket kaybını önlemek
  • Kişisel bağımsızlığı sağlamak
  • Hemiplejik tarafta fonksiyonların geri dönmediği durumlarda kompanse edici eğitim ile fonksiyonel kapasiteyi arttırmak,
  • Evde ve işte çalışma ortamını düzenlemek ve morali yükseltmektir.

Eggers devleri hem değerlendirme hem de uygun terapi programının hazırlanmasında rehber niteliği taşır. Nörolojik rehabilitasyonda ergoterapistler ve fizyoterapistler kullanabilir.

KAYNAK: Hülya Kayıhan’ın ‘Hemipleji’de İş ve Uğraşı Tedavisi‘ kitabı.

Bir yanıt yazın

whatsapp