Politravmada Ergoterapi

Politravmada Ergoterapi

Politravma; fiziksel, bilişsel, psikolojik veya psikososyal bozulmalara ve işlevsel yetersizliğe neden olan, hayati tehlike oluşturan fiziksel bölgeler veya organ sistemlerinde iki veya daha fazla yaralanma olarak tanımlanabilir. Politravmada Ergoterapi nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, trafik kazası, yangın, şiddet dünyada en fazla politravmaya neden olan olaylardır.

Politravmatik yaralanma olan bireyler, eski bağımsızlıklarına ulaşmak ve yeni işlevler edinebilmek için, yoğun ve uzun süreli ergoterapi programına ihtiyaç duyarlar. Bu program içinde em günlük yaşam aktivitelerinin bağımsızlığı hemde mesleki bağımsızlık olarak düzenlenir.

Anatomi, fizyoloji, kinezyoloji, kognitif, psikoloji, sosyoloji, davranış, iletişim ve insan gelişimi alanlarında kapsamlı eğitim alan ergoterapistler bireylere yoğun bi değerlendirme ve müdahale yapar.

Değerlendirme

Ergoterapistler, performans becerilerini etkileyen fiziksel, bilişsel ve psikososyal faktörleri değerlendirmek için çeşitli değerlendirme araçları kullanır. Ayrıca çevrenin ve diğer faktörlerin, performans paternleri üzerindeki etkisinin ne olduğunu iyi bilen ergoterapist, bu bilgi birikimini potansiyel engelleri belirlemek için kullanır. Bireyi değerlendirdikten sonra, birey için daha iyi performans becerisi geliştirmek ve engelleri azaltmak için en iyi terapötik müdahaleleri belirler.

Müdahale

Ergoterapi müdahalesinin amacı, hastanın aktivite performansını ve gerekli faaliyetlere ve rollere katılma becerisini geliştirmek ya da iyileştirmektir.  Ergoterapi müdahalesinin temelinde bireylerin ihtiyaçları, hedefleri, istekleri, becerileri veya rollerini ele alarak bireye özel tedavi planı oluşturmak yatar. Bireyin bu özelikleri ele alınarak birey için önemli aktiviteler belirlenir ve amaca yönelik aktivite seçimi yapılır.

Politravma hastalarında kullanılan müdahale örnekleri:

  • Günlük aktivitelerin güçlendirilmesi amacıyla hareket, kuvvet aktivite toleransını arttırmak için terapötik egzersiz yapılır.
  • Sosyal rollerin ve mesleğin sekteye uğramaması için mesleki rehabilitasyon yapılır.
  • Günlük yaşam aktivitelerinde önemli olan; sorun çözme, hafıza, dikkat süresi, benlik saygısı gibi kognitif yeteneklere yönelik kognitif rehabilitasyon yapılır.
  • Okülomotor ve binoküler görme eğitimi ve görsel algı eğitim yapılır.
  • İnce ve kaba motor kuvvetler üzerinde çalışılır.
  • Eğer ortez protez kullanılıyorsa, günlük yaşam aktivitelei üzerinde bu cihazların bakımı ve kullanımı öğretilir.
  • Aile eğitimi yapılır.

Ergoterapi hizmetleri, politravmalı bireyle ilgilenen multisipliner ekibin bir parçası olarak hastalara sunulur.

Sonuç

“Ergoterapistler, danışanların evde, okulda, işyerinde ve toplum yaşamında rol alması durumunda, sağlığın desteklendiğini ve devam ettiğini kabul etmektedir” (AOTA, 2014)

Bir yanıt yazın

whatsapp