Geriatride Ergoterapi Nedir?

Geriatride Ergoterapi Nedir?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktiviteleri kullanarak sağlığı ve refah düzeyini geliştiren kişiyi tedavinin odak merkezine alan bir sağlık mesleğidir. 4 yıllık ergoterapi bölümü mezunlarına ‘ergoterapist’ denir. Geriatride Ergoterapi Nedir? ayrıntılarını öğrenmek için yazımızın devamını inceleyiniz.

Ergoterapi, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yapmalarına yardımcı olur. Ergoterapistler her yaştan bireyi sağlıklı olma durumuna teşvik eder, yaralanma, engellilik ve hastalık durumunu önler ve daha iyi bir yaşam sürmeleri için yaşamlarının sonuna kadar destek olur.

Ergoterapi; günlük yaşamda bağımsız olmak isteyen yada daha iyi bir şekilde aktivitelerini yapmak isteyen tüm bireyler ile ilgilenir. Anlamlı ve amaçlı aktiviteler ergoterapiste danışan kişinin sağlık durumu, ilgi alanları, yaşı, cinsiyetine göre seçilir. Aktiviteler, değerlendirmeler ve tedavi programı kişiye göre belirlenir.

Ergoterapi; herhangi bir hastalık, kaza, doğumdan kaynaklı bir patoloji veya yaşlanma sonucu zihinsel, sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek ve ortaya çıkartmak, kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini öğretmek için amaca yönelik aktivitelerle uygulanan bir tedavidir.

Ergoterapistlerin birçok çalışma alanları vardır. Bu alanlardan birisi geriatrik rehabilitasyon kapsamında huzur evleridir. Orta ve ileri yaştaki bireyler için ergoterapinin katkısı oldukça önemlidir. Huzur evinde kalan veya kalmayan, bakım hizmeti alan veya almayan her yaşlı birey için ergoterapi ve ergoterapist büyük önem taşır.

Geriatrik rehabilitasyon; yaşlanma ile meydana gelen fizyolojik değişiklikler ve kronik hastalıklar, sosyoekonomik faktörler, fiziksel ve ruhsal sorunları nedeniyle azalan fonksiyonları geliştirmek ve yaşam kalitelerini geliştirmek amacıyla hasta ve ailesinin de içinde bulunduğu birçok profesyonel disiplinin birlikte yürüttükleri bilim alanıdır.

Ergoterapistlerin geriatri rehabilitasyondaki rolü,

 

 • Özür veya sosyal etki nedeniyle azalmış yeteneklerin kazandırılması veya yeni yeteneklerin kazandırılması,
 • Yaşam kalitesinin geliştirilmesi,
 • Kişileri kendine bakım aktivitelerini mümkün olduğunca bağımsız yapmalarının sağlanması,
 • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığı azaltılması,
 • Toplumda bu kişilere roller verilerek sosyalleşmesinin sağlanması, şeklinde açıklanabilir.

Bazı ergoterapi müdahaleleri şu şekildedir;

 • Eklemleri korur ve eklem ağrılarının azaltılmasını sağlar
 • Ortez veya protezi takmak için bireyleri eğitir
 • Görme kısıtlılığı olan bir kişiye, parlamayı önlemek ve renk kontrastını artırmak için ortamı uyarlar
 • Ağrısı olan bireyler için, ağrıyla başa çıkma yöntemleri belirler
 • Bireylere yardımcı cihazlarınve teknolojinin nasıl kullanılacağını gösterir
 • Günlük yaşam aktivitelerine öncelik vermek için günlük rutinlerini düzenler
 • Bireyin rahat hareket etmesi için odasını kişiye göre düzenler

Araştırmalarda, entelektüel ve sosyal uyarı sağlayan boş zaman etkinliklerinin demansa karşı etkili olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, demans başlangıcını erteleyebileceği için, yaşlı yetişkinlerin zihinsel, sosyal ve fiziksel olarak uyarıcı faaliyetlere katılmaları önemlidir.

Ergoterapist demans ve alzheimer ile şunları yapabilir:

 • Banyo yapma, giyinme, yemek yeme gibi günlük yaşam aktivitelerini yönetmek için yardım ve eğitim sağlar
 • Favori bir  hobiye katılma konusunda danışmanlık yapar
 • Hafızadaki sorunları en aza indirgemek için etkinlikler sağlar
 • Belirgin bellek, öğrenme ve akıl yürütme becerilerini telafi edebilecek çevresel tasarımın geliştirir.

Bir yanıt yazın

whatsapp