Ergoterapide Ev Düzenlemeleri

Ergoterapide Ev Düzenlemeleri

Ergoterapi, bireylerin kendi ev ortamlarını yeteneklerine göre düzenleme ve günlük yaşam aktivitelerine tam katılıma teşvik etme araçları sunar. Yaşlı yetişkinlerin nüfusu artmaya devam ederken bireylerin “yerinde yaşaması” için ev düzenlemeleri önemli bir faktördür. Ergoterapide Ev Düzenlemeleri Bir AARP (2010) çalışması, 50 yaşından büyük bireylerin% 85’inden fazlasının kendi evlerinde olabildiğince uzun süre yaşlanmak istediğini ortaya koymuştur. Ev tadilatları ayrıca, gerekli ve istenen günlük faaliyetlerin, emniyet performansını destekleyerek her yaştan bireye sağlık koşulları, duyu veya hareket bozuklukları veya kognitif bozukluklar konusunda fayda sağlayabilir.

Evde yapılan değişiklikler, yaşam alanlarında kullanım, güvenlik ve bağımsızlığı artırmak için yapılan değişikliklerdir. Ev tadilat projesi, ihtiyaçları değerlendirmek, evde değişiklik yapılmasına katkıda bulunmak, çözümler belirlemek ve uygulamak, eğitim vermek ve sonuçların değerlendirilmesini içerir. Bu işlemin sonuçları, uzmanlaşmış, özelleştirilmiş, raflardaki veya evrensel olarak tasarlanmış teknolojilerin kullanımı yoluyla ev çevresindeki değişiklikler, ayarlamalar veya eklemeler için tavsiyeler olabilir; Alçak veya yüksek teknoloji ekipman, ürünler, donanım kontrolleri ve ipuçları, ve mobilyalar; Ve evin düzenini ve yapısını etkileyen diğer özellikler.

Ergoterapi, bireylerin evlerini düzenlemelerini ve böylece günlük  etkinliklere katılma yeteneklerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlayan stratejilerin belirlenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Ergoterapistler, çevre koşullarının,  yapılması istenen aktiviteleri nasıl etkilediğini anlamada yeteneklidir.

Ergoterapist; denge, koordinasyon, dayanıklılık, güvenlik bilinci, güç, dikkat, problem çözme, vizyon, iletişim ve diğer pek çok fonksiyonu bireysel günlük görevleri yerine getirirken değerlendirir. Bireyin performans yeteneklerine ek olarak, ergoterapistler performans engellerini belirlemek için ev çevresini de değerlendirir. Örneğin, düşme riskini artıran özellikler (örneğin gevşek korkuluklar) veya diğer tehlikeleri (örneğin, Aşırı yüklenmiş elektrik prizleri). Ergoterapistler ayrıca performansı kolaylaştırmak için ev değişikliğini gerektirebilecek yönlerini incelerler. Örneğin, korkuluklar veya tutma çubukları gibi güvenli üst gövde destekleri, işlevsel mobilite ve öz bakım faaliyetleri sırasında dengeleme konusunda zorluk çeken birine yardımcı olabilir.

Değerlendirme

Değerlendirmenin bir parçası olarak, ergoterapist, kişinin bir görevi veya faaliyeti tamamlamak için çevre ile nasıl etkileşime girdiğini analiz eder. Bu süreç sayesinde evdeki güvenlik ve bağımsızlığı en üst düzeye çıkarmak amacıyla bu unsurlar arasındaki uyumu iyileştirmek için değişiklik ve müdahale stratejileri seçer.

Müdahale planı, bunlarla sınırlı olmamak üzere, uyarlanabilir ekipman, aydınlatma, aile bakıcı eğitimi veya yeniden biçimlendirme gibi stratejileri içerebilir.

Ergoterapi, emniyet veya bağımsızlık konusunda düşüş yaşayan veya gelecekteki ihtiyaçlarını planlayan müşterilere doğrudan sağlanabilir. Ergoterapistler, bağımsızlığı artırmak, sağlığı geliştirmek ve daha fazla gerileme veya yaralanmayı önlemek için çevreyi birey odaklı düzenler. Örneğin, çoğu düşme evde, evde yaşanabilecek tehlikelerden, azalan fiziksel yeteneklerle birlikte oluşur (NIH Senior Health, nd). Düşme insidansını azaltmak için bir strateji, bir ergoterapist tarafından tamamlanan tadilatlar için bir çevresel değerlendirme ve öneriler getirmektir . Bu değerlendirmeye dayanarak, evde güvenliği artırmak için değişiklikler veya müşteri eğitimi için tavsiyeler yapılabilir.

Bir yanıt yazın

whatsapp