Ergoterapi ve Ev Düzenlemeleri

Ergoterapistlerin en önemli görevleri arasında ev ve çevre düzenlemeleri vardır. Tekerlekli sandalye kullanan kişilerin ev içinde uygun hareket edebilmesi, yaşlıların düşmelerini önlenmesi, demansı olan bireylerin ev içinde uygun davranışlar sergilemesi için ev düzenlemeleri şarttır. Ergoterapi ve Ev Düzenlemeleri ipuçları nelerdir?

Tekerlekli sandalye kullanan bireyler için mutfağın ve banyonun uygun hale getirilmesi çok önemlidir. Tezgahın boyunun ayarlanması, tezgahların altlarının boş bırakılarak bireyin tezgaha yaklaşabilmesinin sağlanması, tuvalet aktivitelerini yaparken sorun yaşamaması için her oda tek tek düzenlenir.

Yaşlı bireyler için düşmeleri önlemek çok önemlidir. Salonda, banyoda, holde düşmeyi önleyici yöntemler geliştirilmeli, olası düşme tehlikesine karşı önlemler alınmalıdır.

Ergoterapistlerin Ev Düzenlemelerindeki Amaçları

Ergoterapistler, kişileri kendi ev ortamlarında yaşamaları için, ev ortamlarını bireysel yeteneklerine uygun hale getirerek, günlük yaşam aktivitelerine tam katılımı teşvik eder. Yaşlı yetişkin nüfusu artmaya devam ederken,bireyin ‘kendi ev ortamında’ yaşaması için ev düzenlemeleri hayati önem taşıyabilir.

2010 da yapılan bir araştırmaya göre 50 yaşından büyük insanların %80’den fazlası, kendi evinde olabildiğince uzun süre yaşamak istediğini ifade etmiştir. Ayrıca ev düzenlemeleri, güvenlik ve sağlık koşullarına uygun olarak bireylerin duyu bozukluğu, hareket bozukluğu ve kognitif bozuklukları olsa bile gerekli ve istenen günlük yaşam faaliyetlerini yapabilmesine fayda sağlar.

Ev içinde yapılan düzenlemelerde ergoterapist, bireyin ihtiyaçlarını değerlendirir, çözümler belirler, uygular, eğitim verir ve sonuçları değerlendirir.

Ev içinde yapılan değişikliklerde Ergoterapi, bireylerin evlerini değiştirebilmelerini böylece günlük yaşam aktivitelerine katılma yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmalarını sağlayan stratejilerin belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır.

Ergoterapist; ev ortamının, bireyin yapmak istediği aktiviteleri nasıl etkilediğini anlamada oldukça yeteneklidir.

Ergoterapist, denge, koordinasyon, dayanıklılık, güvenlik, güç, dikkat, problem çözme, vizyon, iletişim ve diğer pek çok fonksiyonu günlük yaşam aktivitelerini yerine getirirken değerlendirir.

Bireyin performans yeteneklerine ek olarak, Ergoterapistler performans engellerini belirlemek için ev çevresini de değerlendirir. Örneğin, düşme riskini artıran özellikler tespit edilebilir (örn. Gevşek parmaklıklar) veya diğer tehlikeleri mevcut (örn.Aşırı yüklenmiş elektrik prizleri).

Ergoterapistler, performansı kolaylaştırmak için ev değişikliğini gerektirebilecek yönlerini incelerler. Örneğin, korkuluklar veya tutma çubukları gibi güvenli üst gövde destekleri, işlevsel mobilite ve öz bakım faaliyetleri sırasında dengeleme konusunda zorluk çeken birine yardımcı olabilir.

Ergoterapistler, değerlendirmenin bir parçası olarak, kişinin bir görevi veya aktiviteyi tamamlamak için çevre ile nasıl etkileşime girdiğini analiz eder. Bu süreç sayesinde evdeki güvenlik ve bağımsızlığı en üst düzeye çıkarmak için değişiklikler ve müdahale stratejileri belirler. Müdahale planı, bunlarla sınırlı olmamak üzere, uyarlanabilir ekipman, aydınlatma, aile bakıcı eğitimi veya yeniden biçimlendirme gibi stratejileri içerebilir.

Ergoterapi, ,bağımsızlığı artırmak, sağlığı geliştirmek ve daha fazla yaralanmayı önlemek için çevreyi düzenlerken kişi odaklı müdahalelerde bulunur.

Bir yanıt yazın

whatsapp