Ergoterapi

Engellilerin İş Bulabilmesi İçin Mesleki Rehabilitasyonun Önemi

Engellilerin İş Bulabilmesi İçin Mesleki Rehabilitasyonun Önemi nedir? Mesleki terapi ile; doğuştan engeli olan bireylerin veya trafik kazası, yaralanma gibi birçok nedenden dolayı çalışma hayatı kısıtlı olan bireylerin iş bulmalarına destek olmak amaçlanır. Engellilerin iş bulmalarındaki kısıtlılıkları tespit edilir, gerekli rehabilitasyonlar yapılır ve birey için en uygun meslek seçilir. Mesleki rehabilitasyon kapsamında, engeli olmayan bireyler içinde çalışma koşullarının ideal hale getirilmesi için çalışmalar yapılır. Bireylerin çalışma pozisyonlarına karşı bedenlerini korumaları ve bir kaza ve rahatsızlığa neden olunmaması için koruyucu önlemler alınır.

Engellilerin iş bulmalarında , önceden bir işte çalışıp çalışmadıkları sorulur. Eğer bireyler önceden bir işte çalışmışsa o mesleğini yapabilmesi için gerekli olan fiziksel, sosyal ve ruhsal değerlendirmeler yapılır ve rehabilitasyon süreci gerçekleşir. Rehabilitasyonla birlikte kişi için uygun ortamın sağlanması için uygun yardımcı cihazlar ve ekipmanlar temin edilir. Eğer bireylerin eski mesleğini yapmaları için gerekli koşullar sağlanamıyorsa o zaman kişi için en uygun meslek seçilmesi gereklidir. Daha önce bir işte çalışmamış kişiler için de değerlendirmeler yapılır ve yapabilecekleri uygun mesleklerin bulunmasına yardımcı olunur.

Engellilerin iş bulmalarına yönelik değerlendirmelerde, engelli bireylerin ilgi, yetenek, duyu-algı-motor ve mevcut işe yönelik becerileri değerlendirilir. Eğer birey için uygun iş seçimi yapıldıysa, işe adaptasyon, kariyer gelişimi, öz yönetim ve yaşam becerileri eğitimi verilir.

Eğer ortam uygunsa öncelikli olarak bireylerin yapacakları işlerin simülasyonlarında denemeler yapılır ve ardından gerçek ortamda birey gözlemlenir. İşini yaparken kendisi için uygun pozisyonlar, ekipmanlar düzenlenir.

Mesleki Rehabilitasyonu Kim Yapar?

Mesleki rehabilitasyon ergoterapistler tarafından gerçekleştirilir. Şuan ülkemizde mesleki rehabilitasyon ünitesi Ergoterapi Bölümünün açtığı Hacettepe Üniversitesindeki ünitede yapılmaktadır.

Mesleki rehabilitasyon ile;

 • Kişilerin biyopsikososyal ergoterapi modelleri ile değerlendirilip, aktivite ve toplumsal katılımın arttırılması,
 • Bireylere özel çalışma kapatitesinin belirlenmesi ,
 • Fiziksel gücün, aktivite performansının belirlenmesi
 • Öz yönetim becerilerinin arttırılması
 • Bireylerin postürlerinin ve vücut mekaniğinin belirlemesi ve arttırılması,
 • Ağrının azaltılması,
 • Bireylerin iş ortamına uyum sağlamaları,
 • Araba kullanmak isteyenler için sürücü rehabilitasyonun gerçekleştirilmesi,
 • Duyusal işlemleme problemi olan bireyler için duyu bütünleme eğitimleri,
 • Ergonomik düzenlemeler,
 • Çalışma ortamının verimliliğinin ve güvenilirliğinin arttırılması,
 • Yardımcı cihaz ve uygun ekipman temin edilmesi hedeflenir.

Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi Bölümü Mesleki Rehabilitasyon Ünitesi

Hacettepe Üniversitesi

Mesleki Rehabilitasyon Merkezi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Binası, Zemin Kat

06100 Altındağ/Ankara

Tel: 0090 312 680 21 93

E-posta: ergoterapi@hacettepe.edu.tr

Bir yanıt yazın

whatsapp