Ergoterapi

İnme (Felç) ve Ergoterapi

İnme rehabilitasyonu ve uluslararası kabul görmüş en iyi uygulama bakımı, Ergoterapist içeren, koordineli çalışan sağlık profosyonellerinden oluşan bir multidisipliner değerlendirme ve tedavi içerir. İnmede ergoterapi ile bireylerin  eski bağımsızlıklarına maksimum derecede dönmeleri, mesleki aktivitelerine geri dönmeleri veya yeni bir meslek edinimi, fonksiyon kaybının giderilmesi başta üzere birçok amaç hedeflenmektedir.

İnme; beyne kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden tıkanmasına bağlı olarak, beyne giden kan akımının yavaşlaması ya da durması sonucunda oluşan durumdur. Beyne kan gitmeyen süreye, hangi alanların daha fazla oksijensiz kaldığına göre farklı tablolar açığa çıkabilir. Felç olarak ta geçen bu durum bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin kısıtlanmasına neden olabilir. İnmede ergoterapi nin temel amacı da bireylerin günlük yaşam ativitelerinde yaşadığı kısıtlılıkların giderilmesidir.

Günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık yaşanmasına neden olabilen faktörler;

 • Spastisite: Uzuvlarda kasılmaların ve sertliklerin olması aktivitelerin yapılması sırasında kontolün sağlanmasını engeller
 • Flask (gevşek) uzuv: Uzuvların gevşek olması da spastisite gibi aktivitelerin yapılması sırasında kontolün sağlanmasını engeller
 • Hissizlik: Duyuların hissedilememesi hareket yapılmasını zorlaştırır. Bir nesneyi tutarken ne kadar kuvvet uygulanacağı bilgisi gibi hareketler sırasında koordinasyonun sağlanması için gereken bilgi duyular aracılığı ile sağlanmaktadır. Hissizlik aktivitelerin yapılamamasında önemli bir etmendir.
 • Güçsüzlük: Güçsüzlük birçok günlük yaşam aktivitesinin yapılmasını engeller
 • Eklem hareket açıklıklarının sağlanamaması: Eklem hareket açıklığı hareketlerin yapılması için gereken eklem hareketleri için gereklidir
 • Kognitif problemler: Hafıza, düşünme, oryantasyon, planlama, dikkati sürdürme gibi bir çok kognitif fonksiyonlarda yaşanan problemler günlük yaşam aktivitelerinin yapılmasını engeller. Felç sonrası rehabilitasyonda kognitif rehabilitasyon oldukça büyük önem taşır.

Ergoterapi ve rehabilitasyon ile inme sonrası yaşanan hareket kısıtlılıklarının neden olduğu araştırılarak o probleme yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Hareketlerin yapılamaması kas veya kemiklerden kaynaklı olmayabilir. Duyuların hissedilememesi, kognitif problemler günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılık yaşanmasını etkileyen önemli problemlerdir.

İnmede Ergoterapi Müdahalesi

 • Ergoterapi müdahalesi, bireyin anlamlı aktiviteleri, rolleri, görevleri ve etkinliklere katılımını arttırır.
 • Motor, duyusal, görsel, algılama(kognitif) ve bilişsel becerileri yeniden geliştirir.
 • İkincil komplikasyonları en aza indirir. (Örneğin spastisiteye bağlı gelişen eklem deformiteleri)
 • Hastaya ve bakıcılarına inme hakkında gerekli eğitimi verir.
 • Yumuşak dokunun korunması ve iyileştirilmesini amaçlayan yöntemler uygular. (Örneğin; Sürekli yatan bir hastada bası yarası oluşmaması için.)
 • Ödemi önlemek için gerekli yöntemleri uygular.
 • Omuz sublükasasyon riskini azaltmak için destek cihazları önerir.
 • Üst ekstremire pozisyonlama, bandajlama, kompresyon giysileri, elektrik stimülasyonu uygular.
 • Sensoryomotor geri kazanımı sağlar.
 • Kavrama, manipülasyon becerilerini geliştirerek günlük yaşam aktiviteleriyle birlikte kas güçlendirmesi yapar.
 • Düğme ilikleme , fermuar açıp kapama, kavanoz kapağı açma gibi ince motor beceri gerektiren aktivitelerin bağımsız yapılmasını sağlar.
 • Kognitif rehabilitasyon ile dikkat ve konsantrasyon bozukluklarını rehabilite eder.
 • Fiziksel çevrenin bağımsızlığa engel olmaması için gerekli düzenlemeleri yapar.

Kliniğimizde Nörolojik Ergoterapi Uygulamaları

İstanbul’da bulunan ERGOTERAPİM – Ergoterapi ve Gelişim Merkezimizde Uzman Ergoterapistimiz tarafından inme öyküsüne sahip hastalara yönelik  Nörolojik rehabilitasyon uygulanmaktadır. Motor ve duyusal kayıpların giderilmesi, kognitif problemlerin giderilmesi, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın kazanılması ve yaşanan zorlukların aşılabilmesi için Nörolojik rehabilitasyon randevusu alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

whatsapp