Ergoterapi’nin Dünya’daki Tarihi

Uğraşı ve aktiviteleri terapi yöntemi olarak kullanmayla ilgili ilk kanıtlara antik çağda rastlanmaktadır. MÖ 100’lü yıllarda, akıl hastalıklarının tedavisinde tedavi edici banyolar, masaj, egzersiz ve müziğin kullanıldığına dair bilgiler vardır. Ergoterapinin Dünya’daki Tarihi.

Takip eden Roma döneminde de müzik, seyahat, konuşma ve egzersizin bir tedavi aracı olarak kullanıldığına dair bulgulara rastlanmıştır.

18.yy Avrupasında, Philippe Pinel ve Johann Cristian Reil gibi reformistler hastane sisteminde köklü değişiklikler yapmışlardır.

18.yy’ın sonlarında reformist yaklaşımı benimseyen bu kişiler, çalıştıkları kurumlarda kısıtlayıcı yöntemlerin yerine hastalıkları çeşitli uğraşılara yönlendirmişlerdir.

Ergoterapinin Dünya tarihi bu döneme uzanmaktadır.

Reform hareketlerine duyulan ilgi hem ABD’de hm de Avrupa’da 19. Yy boyunca dalgalanmalı bir seyir izlemiştir.

Bu akım 20.yy’ın başlarında ‘ERGOTERAPİ’ olarak adlandırılmaya başlamıştır.

Ergoterapinin Dünya tarihi 

1860 ve 1910 yılları arasında gelişen ‘Sanat ve El Sanatları’ hareketi de ergoterapiyi etkilemiştir. Yeni endüstrileşen ülkelerde fabrika ortamının monotonluğu ve kaybolan otonomiye karşı sanatsal aktiviteler ve el sanatlarına duyulan ilgi artmış ve bu alanda faaliyet gösteren çok sayıda dernek ve cemiyet kurulmuştur.

Ergoterapinin Dünya tarihinde sanatsal faaliyetler, öğrenmeyi kolaylaştırmak için kullanılmışlardır.  Böylece akıl hastalıkları ve tüberküloz nedeniyle uzun süre hastanede kalan kişilerde ortaya çıkan motivasyon kaybı ve umutsuzluk gibi olumsuz durumlarla mücadele etme şansı doğmuştur.

Günümüzde de ergoterapistlerin önemli bir kısmı ruh sağlığı alanında çalışmakta ve birçok üniversitelerde ergoterapistlerin eğitiminde ‘psikososyal ergoterapiye’ oldukça önem verilmektedir.

Ergoterapinin ABD’de bir sağlık mesleği olarak görülmeye başlaması 1910’lu yılların başlarına denk gelmektedir.  Bu mesleğin ilk mensupları oldukça yüksek ideallere sahiptiler. Mesleki etik kuralarına sıkı sıkıya bağlıydılar. 1917 yılında ABD’de The National Society fort he Promotion of Occupational Therapy kurulmuştur. Bu kuruluş daha sonra American Occupational Therapy Association (AOTA) olarak adlandırılmıştır.

AOTA, bu alandaki gelişmelere öncülük eden, eğitim ve uygulama standartlarını belirleyen bir kuruluş olmuştur.

Ergoterapi (Occupational Therapy), 1920 yılında resmi olarak bir sağlık mesleği olarak kabul edilmiştir.

Ergoterapi, bilimsel tıbbın o zaman ki temel görüşleriyle çatışmıştır. Ergoterapistler sadece fiziksel etiyolojiler üzerinde odaklanmamıştır. Fonksiyonel bozukluğun fiziksel, sosyal, ekonomik ve biyolojik nedenlerin bir kombinasyonu sonucunda ortaya çıktığı ileri sürmüşlerdir.

Ergoterapi farklı disiplinden etkilenmiş ve etkilemiştir. Bunlar arasında psikiyatri, rehabilitasyon, yardımcı teknoloji, ortopedi, sosyal hizmetler, fizyoterapi ve hasta bakımı alanları sayılabilir.

1.ve 2. Dünya Savaşları, bu yeni mesleğin tıp alanındaki rolünü net bir şekilde ortaya koymasında fırsat sağlamıştır.

Bir yanıt yazın

whatsapp