Ergoterapi

Ergoterapide Paradigmalar

Ergoterapi paradigmaları nelerdir? Ergoterapide kaç paradigma vardır? Paradigmanın ergoterapide önemi nedir? Paradigma nedir? Ergoterapide Paradigmalar.

Bilimsel bir paradigma, bir konu hakkında genel olarak kabul edilmiş görüşlerin, araştırmaların hangi yönde ve nasıl yapılması gerektiği ile ilgili bir çerçevedir.

Bir akademik disiplinin mevcut teorik sistemini, çalışma alanını, araştırma yöntemlerini ve herhangi bir zamanda kabul edilebilir çözümler için standartları tanımladığı tipik yoldur.

Paradigmalar içinde bulunduğu kuşağın ihtiyaçlarını karşılamadığında paradigma kayması meydana gelir. Ergoterapi’de, farklı kuşakların ihtiyaçlarını karşılamak için farklı paradigmaları içinde bulunduran bir bilimdir.

Ergoterapinin gelişiminde 1 tane öncü, 3 tane temel paradigma yer alır.

Öncü Paradigma

•          Moral treatment pre-paradigması

Temel Paradigmalar

•          Uğraşı paradigması (The Paradigm Of Occupation)

•          Mekanistik paradigma (The Paradigm Of Inner Mechanism)

•          Çağdaş paradigma (Contemporaray Paradigm)

Ergoterapi biliminin günümüz haline nasıl geldiğini, hangi görüşlerle yoğrulduğunu bilmek, bu bilimi anlamada oldukça önem taşır. 4 yıllık Ergoterapi Lisans bölümünde ergoterapistler bu paradigmalara hakim bir şekilde mezun olurlar.

Kuşaklar ve kuşakların ihtiyaçları değişsede, ergoterapi biliminin öncüleri aktiviteyi (occupation) hem araç hem amaç olarak kullanmışlardır ve ergoterapinin felsefi temelinde anlamlı aktivite yer almıştır.

Bir uğraşı, insan yaşamındaki rolü nedeniyle önemlidir. İlk terapistler anlamlı uğraşıların öneminin farkına varmışlardır. Anlamlı bir uğraşı ile aktivite arasındaki farka değinmişlerdir.

Bir yanıt yazın

whatsapp