Ergoterapi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Ergoterapi Bölümü Kaç Yıllıktır?

Ergoterapi bölümü kaç yıllıktır? Ergoterapi bölümü ülkemizde yeni olan bir meslek dalı olduğu için ergoterapi ve ergoterapi teknikerliği birbirine karıştırılmaktadır.

Ergoterapi bölümü 4 yıllıktır. Ancak ergoterapi teknikeri olmak isteyenler için de iki yıllık sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu bölümleri açılmıştır. Ergoterapi bölümünde 4 yıllık ve 2 yıllık mezunlarının görev tanımları ve yaptıkları işler birbirinden farklıdır. Diğer meslek dallarında olduğu gibi 2 yıllık mezunlar; 4 yıllık mezunların teknikerleridir.

Ergoterapi; Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümüdür. 4 yıllık Ergoterapi bölümü mezunlarına ‘Ergoterapist’ veya ‘İş ve Uğraşı Terapisti’ denir.

İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist); İş ve uğraşı terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun, sağlıklı kişilerde mesleği ile ilgili ölçüm ve testleri yaparak, mesleği ile ilgili koruyucu ve geliştirici programları planlayan ve uygulayan; hasta kişiler için uzman tabibin teşhisine bağlı olarak bireylerin günlük yaşam, iş ve üretkenlik, boş zaman aktivitelerine katılımını artırmak, sağlık durumlarını iyileştirmek, özürlülüğü önlemek ve çevreyi düzenleyerek katılımı artırmak için gerekli iş ve uğraşı terapisi yöntemlerini uygulayan sağlık meslek mensubudur.

Üniversitelerde Ergoterapi bölümü açılmadan önce Fizyoterapistlerin yüksek lisans yaptığı bir alandı.  Bu nedenle Ergoterapi; Fizyoterapinin bir alanı olarak düşünülmekteydi. Fakat Ergoterapi Fizyoterapi mesleğinden çok farklı bir meslektir.

İş ve Uğraşı Teknikerliği; Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu bölümüdür. İki yıllık İş ve Uğraşı Teknikerliği bölümü okuyan mezunlara ‘Ergoterapi teknikeri’ veye ‘İş ve Uğraşı Teknikeri’ denir.

İş ve uğraşı teknikeri (Ergoterapi teknikeri); meslek yüksekokullarının iş ve uğraşı terapisi bölümlerinden mezun, uzman tabibin tedavi planına bağlı olarak, uzman tabip veya iş ve uğraşı terapisti gözetiminde iş ve uğraşı terapisi programını uygulayan sağlık teknikeridir.

Ergoterapist ve ergoterapi teknikeri birlikte çalışırlar. Her iki çalışan da uyum içinde tedaviyi uygulmayı amaçlarlar. Ergoterapist yazdığı tedavi programını, ergoterapi teknikeri ile tedaviyi uygular.

Multidisipliner çalışması gereken bu iki mesleğin, mesleki sınırlarını doğru şekilde bilmesi ve uygulaması, hem kendileri hemde tedaviyi uyguladıkları kişiler için oldukça önemlidir.

Multidisipliner Nedir?

Bilimsel veya teknik alanda birden fazla bilim dalının bir arada uyum içinde kullanılması durumunu ifade eden kavramdır.

Bir yanıt yazın

whatsapp