Toplum Ruh Sağlığı Alanında Ergoterapinin Rolü Nedir?

Ergoterapi mesleğinin kökenleri zihinsel rahatsızlıklara dayanmaktadır. Hiç bir şekilde düzelmeyen psikolojik hastaların aktivite ile tedavi edilmesiyle yeni bir bilim alanı ortaya çıkmıştır. 1963 Toplum Ruh Sağlığı Yasasında alınan karara göre; zihinsel rahatsızlıkları olan bireyler toplumdan dışlanmayacaktı. Bunun üzerine Ergoterapistler ve ergoterapi teknikerleri Toplum Ruh Sağlığı alanında çalışmaya başladı. Toplum Ruh Sağlığı Alanında Ergoterapinin Rolü Nedir?

Ergoterapistlerin Toplum Ruh Sağlığı alanında çalışabilecekleri başlıca yerler şunlardır;

 • Toplum ruh sağlığı merkezleri
 • Kadın sığınma evleri
 • Huzurevleri
 • Evler
 • İşyerleri
 • Kimsesizler yurdu
 • Çocuk esirgeme kurumları

Zihinsel rahatsızlıkları olan bireylere yönelik hizmetin hastaneden topluma geçmesiyle, hizmet sunum felsefesi de değişmiştir. Geçmişte, tıbbi modele bağlılık vardı. Günümüzde kullanılan modele göre; iyileşme uzun vadeli bir süreçtir ve hedef kişinin toplumsal faaliyetlerin tümüne katılmasını sağlamaktır. Bu faaliyetler arasında; bireylere istihdam sağlanması, okula gitmesi ve bağımsız yaşamasıdır. Günümüzdeki bu model ve Ergoterapinin felsefesi oldukça uyumludur. Çünkü Toplum Ruh Sağlığı alanında Ergoterapistlerin amacı, bireyin anlamlı ve üretken bir yaşam sürmesi için toplumda bireyin maksimum bağımsızlığını artırmaktır.

Ergoterapistler, zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirme odaklı yaklaşımları destekleyen hizmetleri sunmak amacıyla eğitilirler. Bu eğitim, psikososyal konulara odaklanan bir ortamda en az bir klinik staj deneyimi içerir.

Ergoterapistlerin, ciddi zihinsel rahatsızlığı bireyleri iyileştirdiğine dair kanıtlar vardır.

Ergoterapistler Toplum Ruh Sağlığı Alanında;

 • Bireyleri ev, iş, okul ve diğer ortamlarda ayrı ayrı değerlendirir ve bireyin maksimum bağımsızlığa ulaşmasına teşvik eder.
 • Kendini tanıma, kişisel farkındalık, sosyal beceriler, stres yönetimi, rol değiştirme( yeni evlenme, anne-baba olma) konularında eğitim programları düzenler.
 • Bağımsız bir yaşam için gerekli becerilerin geliştirilmesini kolaylaştırır. Zaman yönetimi, ilaç yönetimi, ev yönetimi vb
 • Günlük yaşam aktivitelerinin eğitimini sağlar.
 • İstihdam konusunda kişilere ve işyerlerine danışmanlık yapar.
 • Duyusal bütünlüğü sağlar.

Zihinsel ve ruhsal hastalık tanısı alan her yaştan birey Ergoterapiden yararlanabilir. Stresle başa çıkma yolları, günlük sorumlulukların yerine getirilmesi, üretken ve anlamlı yaşantının devam ettirilmesini sağlaması amacıyla bu hizmetten yararlanılabilir.

Zihinsel ve ruhsal hastalık dünyanın özürlülüğünün önde gelen sebebidir (Scheinholtz, 2010). Zihinsel hastalıklar; bireyin günlük aktivitelerine katılımını büyük ölçüde etkiler.

Ergoterapi, zihinsel rahatsızlıkları olan bireylerin hayatlarını sonuna kadar yaşamaları için, becerileri geliştirmelerine yardımcı olan hayati öneme sahip bir meslektir.

Bir yanıt yazın

whatsapp