Psikiyatride Ergoterapi

Psikoloji, Ergoterapinin içinde yoğun olarak bulunduğu bir alandır. Ülkemizde, devlet atamalarının büyük bir kısmı da psikoloji alanına yapılmaktadır. Psikiyatride Ergoterapi nedir?

Ergoterapi, fiziksel ve zihinsel engeli olan veya olmayan bireylerin bağımsız ve daha üretken bir hayat sürmelerini amaçlayan uzmanlaşmış tedavilerin sağlandığı bir sağlık mesleğidir.

Ergoterapistler psikolojik rehabilitasyonda mental sağlık alanında hayati önem taşır. Ergoterapistler, iyileşme yolundaki bireylere yardım etmek için birçok profesyonel ile işbirliği yapmaktadır.

Mental (zihinsel) sağlık alanında ; hekimler, danışmanlar, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve ergoterapistlerin içinde bulunacağı ekip çalışabilir. Bu işbirliği süreci; herkesin belli bir amaca ulaşması için uyumlu çalışmasını sağlar. Uygun davranış ve beceriler sağlanarak bireyin yaşam kalitesini ve yaşam sevincini geliştirirler.

Ergoterapi, bu süreçte sıklıkla yanlış anlaşılmaktadır. Amerikan Ergoterapi Derneği (AOTA) ‘ne göre ergoterapinin birinci amacı; ‘ Her bireyin sağlığını ve yaşamdaki bağımsız katılımını destekler ve arttırır.’

Ergoterapi; Yaşamı sonuna kadar yaşamaktır.‘ Tüm bireyler, yaşamı sonuna kadar yaşama hakkına sahiplerdir. Bir ergoterapist bireylerin ihtiyaçlarını, güçlü yönlerini, yetenek ve çıkarlarını değil aynı zamanda; fiziksel, sosyal ve kültürel ortamlarını da göz önünde bulundurmalarını sağlar.

Ergoterapistler birincil problemin fiziksel veya zihinsel olup olmamasına bakmaz. Bireyleri fiziksel ve zihinsel bir bütün olarak düşünür ve bireyleri bütüncül ele alır.

Psikolojik Rehabilitasyonda Ergoterapiden Faydalanabilecekler; 

 • Şizofreni
 • Bipolar bozukluk
 • Otizm spektrum bozukluğu
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
 • Kişilik bozuklukları
 • Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı
 • Özel fobiler
 • Yeme bozuklukları ve vücut imgesi ile ilgili konular
 • Pornografi, teknoloji, kumar bağımlılığı

Değerlendirme ve Tedaviler

Mental sağlık ve psikoloji alanındaki bireylerle çalışırken, ergoterapistler çeşitli değerlendirmeler uygular. Gerekli bilgileri elde ettikten sonra, kişiye özel bir profii oluşur. Bu profil hedef belirleme ve tedavi planlanması için kullanılır.

Değerlendirme alanları şunlardır;

 • Günlük yaşam aktiviteleri (banyo, giyinme, yeme)
 • Günlük yaşamın aletli faaliyetleri (örneğin, sürüş, para yönetimi, alışveriş)
 • Eğitim
 • İş (ücretli ve gönüllü)
 • Oyun
 • Boş zaman
 • Sosyal katılım
 • Motor işleme becerileri
 • Zihinsel ve bilişsel işleme becerileri
 • İletişim ve etkileşim becerileri
 • Alışkanlıklar, roller ve rutinler
 • Performans bağlamları (örneğin, kültürel, fiziksel, manevi)
 • Etkinlik talepleri
 • Mesleki özdeğerlendirme

Ergoterapi yaralanma ve hastalıktan sonra fiziksel rehabilitasyon olarak düşünülmektedir. Fakat ergoterapinin çok güçlü bi kökü psikiyatriye dayanmaktadır.  Ergoterapin 18. yy Avrupasında zihinsel hastalığı olan  bireylerin  tedavi edilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Psikiyatride; bazı Ergoterapi müdaheleleri;

 • Yaşam becerileri eğitimi
 • Bilişsel rehabilitasyon
 • Desteklenen istihdam
 • Desteklenen eğitim
 • Sosyal ve kişilerarası beceri eğitimi
 • Yaşam dengesi müdahalesi
 • Biyolojik geri bildirim ve dikkati arttıran terapi gibi yöntemler

Bir yanıt yazın

whatsapp