Ergoterapinin Alanları

Pediatrik Ergoterapi

Pediatrik ergoterapi, bebekler ve çocuklar için özelleşmiş ergoterapi müdahaleleridir. Bebekler ve çocuklara uygulanan ergoterapi çalışmalarında duyusal, bilişsel ve sosyal olarak zenginleştirilmiş oyunlar araç olarak kullanılır.

Pediatrik ergoterapi doğumdan hemen sonra başlanabilir. Her yaştan, tanısı olan veya olmayan çocuklara ergoterapi uygulanabilir. Çocukların beslenme, oyun oynama, okul ve kendine bakım aktivitelerini; kısacası günlük yaşam aktivitelerine katılımdaki becerilerini değerlendirir. Ergoterapistler, tüm bu aktiviteleri yaparken çocuğun katılımını, başarısını ve bağımsızlığını maksimum seviyeye çıkarmak için uzman yaklaşımlar ve teknikler uygular.

Pediatrik ergoterapi alanında 0-3 yaş erken müdahale olarak tanımlanır. Erken müdahale döneminde başvuran çocukların ilerlemeleri oldukça hızlı olmaktadır. Bunun nedeni sinaptik bağlantıların 0-3 yaş döneminde çok hızlı oluşmasıdır. Yaş arttıkça ilerleme hızında erken müdahale dönemine göre azalma gözlenir.

Pediatrik ergoterapistler yapılan değerlendirme ve gözlemler sonucu, uygun program yöntemini çocukların yaşı ve ihtiyacı doğrultusunda düzenleyerek süreci yürütürler.

 • Kaba motor beceriler;  Kaba motor becerileri zayıf olan çocuk beceriksiz olarak görünebilir. Yürürken çok fazla yere düşer, tırmanma, bisiklet sürme gibi aktivitelerden kaçınır.
 • İnce motor beceriler; İnce motor beceriler konusunda sorun yaşayan çocuklar tipik olarak el yazısı ile mücadele ederler. Düğme ilikleme, fermuar çekme, kalem tutma ve yazı yazma, bağcık bağlama ve çatal kaşık kullanma aktiviteleri onlar için oldukça karmaşıktır.
 • Görsel algısal beceriler; Gördüğümüz bir cismi, beynimizde algılamamız ve fiziksel tepki üretebilme kabiliyetimizi ifade eder. Karmaşık bir alandaki cismi seçebilme, harfi ve harfini ayırt edebilme, derinlik algısının algılanması gibi becerilerdir. Görsel algısal zorlukları olan çocuklar genellikle bisiklet sürme, kıyafetleri düzenleme, dağınık bir kitap rafında istediği kitabı bulma gibi aktivitelerde zorlanır.
 • Öz bakım beceriler; Korunma, giyinme, beslenme, tuvalet aktiviteleri bağımsız yaşam için gerekli rutin faaliyetlerdir. Etkili öz bakım becerilerinin gelişmesi; görsel algılama, beden farkındalığı, sıralama ve planlama, el-göz koordinasyonu, duyusal bütünleme, kaba ve ince motor beceriler ve denge becerilerini gerektirir. Her çocuk farklı gelişim tablosu gösterir. Fakat çocuklar okula başlama dönemlerinde, temel öz bakım becerilerini tamamlayabilirler.
 • Organizasyon becerileri; Vücudumuzu ve çevreyi başarılı bir şekilde organize etme başarısıdır. Gelişmiş motor aktivitelerin planlanması ve sıralanması becerilerini gerektirir. Örneğin çocuğunuz ders çalışmak için önce masaya otur, ardından kalemlerini çıkartır ve ders çalışmaya başlar. Organizasyon becerileri zayıf olan çocuklar sürekli eşyalarını kaybeder ve dağınık görünebilir.
 • Yazı yazma zorlukları; Yazı yazmak birçok becerinin gelişmesi ile gerçekleşir.  Bu becerilerden birinin zayıf olması bile yazı yazma aktivitesinde sorunlara yol açabilir. Etkili el yazısının geliştirilmesi, ince ve kaba motor becerileri, el göz koordinasyon, görsel algılama becerileri, hafıza ve koordinasyonu gerektirir. Çocuğun yazı yazmasındaki zorluk, okul başarısında azalma, okulda konuları takip edememe gibi sorunlara yol açar.
 • Dikkat ve konsantrasyon güçlüğü; Konsantrasyon, çocukların zamanla kazandığı bir beceridir. Etkili konsantrasyon, motivasyon, verilen komutların yapılması, beden farkındalığı becerilerini gerektirir. Konsantrasyon güçlüğü olan çocuklarda, yüksek sesle konuşma, uygunsuz ses çıkarma, sık sık tuvalete gitme isteği, okul başarısındaki zayıflık görünebilir.

Pediatrik Ergoterapiye Kimler Başvurabilir?

Günlük yaşam aktivitelerinde zorlanan, regülasyon sağlayamayan, denge ve koordinasyon gibi kas iskelet fonksiyonlarında zorlanan tüm bebek ve çocuklar için değerlendirme alınabilir.

 • Tanısı Olmayan Çocuklar
 • Duyu Bütünleme Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disgrafi, Dispraksi)
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Uyaran Eksikliği
 • Genetik Bozukluklar, Doğumsal Anomaliler (Down Sendromu, Spina Bifida, Serebral Palsi…)
 • Gelişim Geriliği
 • Nadir Hastalıklar

Bir yanıt yazın

whatsapp