Mesleki Rehabilitasyonda Ergoterapi

Mesleki Rehabilitasyon- Ergoterapi

Mesleki rehabilitasyon , işyerinde bağımsızlığı kolaylaştırmaya ve işçilerin kaybettiği rolünü yerine getirmeye yönelik birçok müdahale kapsayan geniş bir terimdir. Mesleki Rehabilitasyonda Ergoterapi nedir?

Mesleki rehabilitasyonunun hedefleri şöyledir:

 • Çalışan birey yaşam kalitesini korumak, yaralanma ve hastalığa yakalanma düzeyini düşürmek,
 • Yaralanma ve  hastalığın ardından bireylerin eski bağımsızlığına dönmelerinin kolaylaştırmak,
 • Gelecekteki yaralanma veya hastalıkları gidermek ve önlemek,
 • Bireylerin toplumda üretken bir üye olmalarına katkıda bulunmak,
 • İşsizliğin psikososyal sonuçlarını gidermek.

Mesleki Rehabilitasyondan Kimler Faydalanabilir?
Hastalık veya yaralanma nedeniyle mesleki performans problemi yaşayan (örneğin, işçi rolünü yerine getirmekte güçlük çeken) ve işe geri dönmeyi arzulayan herkes, mesleki rehabilitasyondan faydalanabilir.

Çalışma sırasında meydana gelebilecek sakarlık ve hastalılığın oluşmasından sakınan şirketler ve kişiler de mesleki rehabilitasyondan faydalanabilirler.

Ergoterapistlerin, detaylı ve bilimsel analiz yaparak, bireylerin istekleri ve çalışma ortamları arasındaki etkileşimi değerlendirmek için benzersiz yeteneğe sahiptir. Bütüncül bir perspektiften bakıldığında,ergoterapistler sağlık, biliş, fiziksel, psikososyal faktörlerin ve tıbbi koşulların iş performansı üzerindeki etkisini değerlendirir. Ergoterapi değerlendirmesi, iş performansını kolaylaştırmak için müdahale planında ele alınabilecek iş ortamındaki başarıya verilen destekleri ve engelleri belirleyebilir.

 • Ergoterapist, iş talepleri ile kişinin mevcut performans becerileri arasındaki boşlukları belirlemek için bireylerle çalışır ve eksiklikleri zamanında telafi eder.
 • Ergoterapistler, mevcut durumun veya yaralanmanın geçmişini belirler.
 • Ergoterapistler problem alanlarına hitap edebilmek için kapsamlı ve bireyselleştirilmiş bir müdahale planı geliştirirler.
 • Ergoterapist, uzun süreli yaralanma veya hastalıktan kurtarılan işçilerin çalışma becerilerini eski haline getirmek için sistematik bir yaklaşım kullanır. Kas iskelet sistemi ve kardiyovasküler sistemlerin iyileştirilmesine ve iş talebinin yerine getirilmesine odaklanılmıştır.
 • Ergoterapist, standartlaştırılmış ve geçerliliği onaylanmış gelişmiş testleri kullanır:  işe dönmek için  sonuçlarını belirler; Yaralı bir işçiyi eski durumuna getirmek için gerekli yaklaşımı belirlemek; ve gelecekteki müdahaleler konusunda tavsiyelerde bulunur.
 • Ergoterapistler, işçi ve işverenle birlikte, başarılı bir istihdam performansı sağlamak için işyeri ortamında gerekli değişiklikleri yapar. Geri dönen bir işçinin ihtiyaçlarının karşılamak için çevresel düzenlemeleri yapar. Aydınlatmanın ayarlanması, çalışma alanının yeni bir düzeninin oluşturulması, işle ilgili alet ve cihazların değiştirilmesi ve dikkat dağıtıcı unsurların en aza indirilmesini sayılabilir.

Ergoterapistler, kişi, çevre ve meslek arasındaki karmaşık ilişkiyi anlama ve performans engellerini belirleme konusunda oldukça beceriklidir.

Bir yanıt yazın

whatsapp