Ergoterapi

İşitme Engeli Olan Bireyler Nasıl Düşünür?

Düşünmek, insanoğlunun durduramadığı bilincin içinde gerçekleşen bir olgudur. Düşünürüz; şimdi yaşananları, geçmişi veya geleceği. Sürekli düşünür, kendi kendimize konuşur ve genelde de planlar yaparız. Ancak tüm bunları dil sayesinde yaparız. Düşünme eylemi içimizden konuşarak yapılan bir eylemdir. Peki doğuştan işitme engeli olan bireyler nasıl düşünür? Bunu siz hiç düşündünüz mü?

Doğuştan duyma yani işitme engeli olan bireyler ve işaret dili öğrenmiş bireyler, düşünme süreçlerini de işaret dili yardımıyla gerçekleştirmektedirler. Doğuştan duyma engeline sahip olan ancak ses eğitimi yardımıyla  belirli bir ölçüde konuşabilen bireylerin yalnızca işaret diliyle değil, öğrendikleri ve çıkardıkları seslerle de düşünebiliyor.

İnsanların her biri kendi referans düzlemine göre düşünürler. Sonucunda ise bir yargıya varırlar. İnsanlar kendi referansını seçerken genelde gördükleri eğitim, toplumsal kültürün getirdiği sonuçlar, yaşadıkları çevre ve duyu organları etkili olmaktadır.

İşitme Engelli Bireylerin İç Sesi Ne?

İşitme engeli olan bireyler, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, işitme engeli olmayan bireyler gibi konuşma diliyle düşünemez. Aynı işaret dili bilmeyen bir insanın işaret diliyle düşünemediği gibi. İşitme engelli bireyler ise işaret dili ile düşünebiliyor. Hiç duymayan bireylerin beyinlerinin konuşma dilini, işaret dili kadar etkin bir şekilde beyin işleyişinde kullanamadıkları araştırma sonuçlarında karşımıza çıkıyor.

Bu ne demek?

Yani, işaret dili yerine konuşma dili öğretilen ve bu yolla düşünen bireyler, zihinsel süreçlerin gerçekleşmesine yardımcı olan ‘’iç ses’’i asla tam olarak geliştiremiyorlar.

İşaret Dili Öğretimi Yaygınlaşmalı

Bir çok gelişmiş  ülkede işitme engeli olan bireyler mümkün olduğunca erken bir yaşta işaret dili eğitimi alıyor. Hatta, gerekirse ikinci dil olarak konuşma dilini öğreniyorlar. Ülkemizde yalnızca duyma engelli bireylerin değil, toplumdaki herkesin işaret dilini mümkün olabildiğince erken yaşta öğrenmesinin desteklenmesi gerekmektedir. İşitme engelli bireylerin normal gelişimlerini sürdürebilmesi açısından bu konu oldukça büyük önem taşıyor.

İşaret Dili Nedir?

İşitme engeli olan bireylerin iletişim kurabilmesi, konuşması ve düşünme sürecini gerçekleştirebilmesi için öğretilen ve öğrenilen bir dildir. Ülkemizde kullanımı ve öğrenimi son yıllarda oldukça hız kazanmıştır. Ancak hala yetersizdir.

İşaret dilleri de sözlü diller gibi gramer yapısına sahiptir. Sanılanın aksine sözlü dillerden daha basit bir yapıda değildir. Her işaret dilinin kendine özgü gramer kuralları vardır. Her kavram için kullanılan işaretler kullanıcılar arasında ortaktır.

Her ülkenin kendi işaret dili vardır. Çünkü kültürlere ve öğretilere göre her ülkenin beden dili hareketleri farklıdır. Diğer dillerde olduğu gibi işaret dilinin de bireylere kullanılması erken yaşta öğretilmesi gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

whatsapp