İş ve Uğraşı Terapisi

İş ve Uğraşı Terapisi, diğer adıyla Ergoterapi ülkemizde gelişiminin henüz başında olan yeni kurulmuş bir meslek grubu olarak kabul edilmektedir. Ergoterapi; Yunanca’da iş anlamına gelen ‘ergo’ kelimesinden türemiştir. İngilizcesi ‘occupational therapy’ olduğu için çevirisi iş ve uğraşı terapisi olarak yapılmıştır.

Ergoterapi, 100 yılı aşkın bir süredir tüm dezavantajlı bireylere hizmet vermektedir. İş ve uğraşı terapisi; iş ve uğraşı terapistleri veya diğer isimleriyle ergoterapistler tarafından uygulanmaktadır. Ergoterapi isminden de anlaşıldığı üzere bir sağlık mesleğidir.

Üniversitelerde Ergoterapi Bölümü olarak okutulan ve 4 yıllık lisans eğitimi veren okullardan mezun olan kişiler Ergoterapist ünvanı ile isimlendiriliyor. 2 yıllık ön lisans düzeyinde eğitim veren okullarda ise İş ve Uğraşı Teknikerliği bölümü bulunmaktır. Buradan mezun olan kişilere Ergoterapi teknikeri veya İş ve Uğraşı Teknikeri denmektedir.

Occupational Therapy

İngilizce ‘occupation‘ kelimesinin Türkçe karşılığı ‘iş ve uğraşı’ olsa da kelimenin anlamını tam olarak karşılamamaktadır. Ülkemizde iş dediğimiz zaman aklımıza meslek, uğraşı dediğimiz zaman ise hobi gelir. Fakat occupation kelimesi günlük hayatta yaptığımız tüm aktiviteleri kapsar. Yemek yemek, giyinmek, işe gitmek, mesleğini yerine getirmek, puzzle yapmak, tavla oynamak, yazı yazmak gibi yaptığımız tüm aktiviteleri kapsar.

Bu nedenle Occupaional Therapy, Ergoterapi, İş ve Uğraşı Terapisi dendiği zaman günlük yaşamda yaptığımız bütün aktivitelerde yaşadığımız sorunları çözen bir sağlık mesleği aklımıza gelmelidir. Ergoterapistler;  günlük yaşamda zorlanılan aktivitelerde yaşanan sorunlara çözüm bulur, boş zamanlarınızda aktivite ile doldurmanızı sağlar.

Bir yanıt yazın

whatsapp