Occupational Balance Nedir?

Occupational Balance

Ergoterapi kelimesinin İngilizcesi ‘occupational therapy’ dir. Ergoterapi mesleğinin hedefi insanların ‘occupation’ terimine karşılık gelen tüm aktivitelerini terapi etmektir. Occupation, bireylerin yaptığı tüm aktivite, uğraşı ve işlerin genel karşılığıdır. Yemek yemek, giyinmek, banyo yapmak gibi günlük yaşam aktivitelerinden, mesleki aktivitelere kadar yaşamak için yaptığımız her eylem occupation terimine karşılık gelir. Ergoterapistlerin occupation kelimesi yerine kullandığı Türkçe terim ise ‘oküpasyon’dur. Türkçede yaygın olarak aktivite kelimesi ingilizce occupational kelimesinin tam karşılığı olmasa da ergoterapistler tarafında kullanılan aktivite terimi ile occupation ifade edilmektedir. Oküpasyon, occupation kelimesinin tam karşılığı olarak kullanılmaktadır.

Occupational balance, Ergoterapinin dayandığı temellerden biridir. Occupational balance terimi aktivite dengesi/ oküpasyon dengesi olarak tanımlanabilir. Bireylerin günlük yaşam aktviteleri, serbest zaman aktiviteleri ve iş-üretime dayalı aktivitelerinde denge içerisinde olması hedeflenir.

Occupational balance’ıı değerlendirmek için kullanılan değerlendirme araçları nadirdir. Şu anda Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği olan değerlendirme aracı bulunmamaktadır.

Dür ve arkadaşlarının 2014’te yaptığı çalışmada aktivite dengesi için 8 aktivitenin dengesi tanımlanmıştır. Occupational balance anketinin İngilizce versiyonu için makaleyi inceleyebilirsiniz. Makale İçin Tıklayın

Occupational Balance(Dür ve ark, 2014)

1-Challenging and relaxing activities  1- Zorlayıcı ve rahatlatıcı aktiviteler
2-Activities with acknowledgement by the individual and by the sociocultural context  2-Sosyo-kültürel ve bireysel bağlamda kabul görmüş aktiviteler
3-Involvement in stressful activities and fewer stressing activities   3-Stresli aktivitelerde yer alma ve stresli aktiviteleri azaltma
4-Impact of own health condition on activities4- Aktivitelerde kisinin kendi sağlık durumunun etkisi
5-Satisfaction with the amount of rest and sleep5-Uyku ve dinlenme miktarından memnuniyet
6-Engagement in a variety of activities  6-Çeşitli aktivitelerde yer alma
7-Adaptation of activities according to changed living conditions, such as a chronic autoimmune disease or changes in work or family circle  7- Aktivitelerin kronik bağışıklık hastalığı ya da iş ve aile çevresinde değişiklik gibi değişen yaşam koşullarına göre adapte edilmesi
8-Activities intended to care for oneself and for others8-Kendine ve başkalarına bakmayı amaçlayan aktiviteler

Occupational Balance Faydalı Olabilecek Kaynaklar

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir