Ergoterapistlerin Özel Eğitim Merkezi Sistemi Üzerinden Atamaları Nasıl Yapılır?

Ergoterapi MEB Özel Eğitim Atamaları

Ergoterapistlerin Özel Eğitim Merkezi Sistemi Üzerinden Atamaları Nasıl Yapılır? Ergoterapistlerin Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Merkezleri sistemi üzerinde atamalarının nasıl yapıldığı ergoterapistler ve kurumlar tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişilerin sistem üzerinde tanımlanmaları gereklidir. Müdür, psikolog, özel eğitim öğretmeni, fizyoterapist, memur gibi bulunan kadrolarda atamalarının yapılmaktadır. Özel Eğitim alan öğretmenleri, dil ve konuşma terapistleri, çocuk gelişimi uzmanları, okul öncesi öğretmenleri gibi seansları devlet tarafından ücretsiz  olarak karşılanan meslek mensuplarının diplomaları özel eğitim merkezlerinin bağlı bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüklerinde tanımlanmaktadır. Diploması MEB’de işlenmiş olan kişilerin o kuruma ataması yapılmış olur ve özel eğitim merkezleri sistemleri üzerinden o kişilere seans yazabilirler. Bu kişiler üzerinde yer alan dersler MEB tarafından karşılanmaktadır.

Kurum çalışan öğretmenlerin, sekreterlerin sistem üzerinde yaptıkları görevlerin tanımlanması gereklidir. Ergoterapistlerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Eğitim Merkezlerinde seans ücretleri karşılanmadığı için Ergoterapist olarak atamaları henüz yapılamamaktadır. Ancak sistem üzerinden ataması yapılmayan ancak sigorta girişleri yapılan kişiler, müfettiş denetiminde kurumlar açısından sorun uluşturabilmektedir. Bu nedenle kurumda çalışan kişilerin sistem üzerinden tanımlanması yapılmaktadır. Ergoterapistler bazı kurumlarda Milli Eğitim sistemi üzerinde memur olarak gösterilmektedir. Ya da 30471 sayılı 7 Temmuz 2018 tarinde Resmî Gazete’de çıkan Yönetmeliğe göre, ergoterapistler diğer eğitim personeli olarak gösterilebilmektedir. Yönetmelikte yer alan maddeye göre;

Özel eğitim kurumlarında görev yapan diğer personel

MADDE 59 – (1) Özel eğitim kurumlarında çocuk gelişimi ve eğitimcisi, dil ve konuşma terapisti, ergoterapist, fizyoterapist, sosyal çalışmacı ve ihtiyaç duyulması halinde diğer mesleklerden de personel ihtiyaca göre atanabilir veya diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesindeki hükümler doğrultusunda görevlendirilebilir.

(2) Bu personel, ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle sorumludur.’

30471 sayılı Resmi Gazete

Ergoterapistler Özel Eğitim Merkezlerinde memur veya diğer eğitim personeli olarak tanımlandığı her iki durumda da SGK’da ergoterapist mesleki kodu ile gösterilmektedirler.

Ergoterapist SGK meslek kodu; 2264.04

Akademide ve bazı tecrübe isteyen iş ilanlarında SGK Hizmet Dökümü istenmektedir. Bu gibi durumlarda ergoterapist olarak kurumlarda çalıştığınızı kanıtlayabilmeniz için sigortanızın ‘İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)’ olarak yapılıyor olmasına dikkat etmelisiniz. E-Devlet sistemi üzerinden 4A Hizmet Dökümü’nde Meslek kodunuzun ‘2264.04’ olarak girilip girilmediğini kontrol edebilirsiniz.

7 Temmuz 2018 tarihli 30471 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir