Ergoterapistlerin Çalışma Alanları Nelerdir?

Ergoterapistlerin Çalışma Alanları Nelerdir?

Ergoterapi; herhangi bir hastalık, kaza, doğumdan kaynaklı bir patoloji veya yaşlanma sonucu mental (zihinsel), sosyal veya fiziksel yeteneklerde oluşan bozukları iyileştirmek, mevcut yetenekleri geliştirmek ve ortaya çıkartmak, kişinin bu yeteneklerini günlük hayatında kullanabilmesini öğretmek için amaca yönelik aktivitelerle uygulanan bir tedavidir.

Ergoterapistlerin Çalışma Alanları Nelerdir?
Ergoterapistlerin çalışma alanları, kimlerle çalıştığı ve bu kişilerle neler yaptığı aşağıda başlıklar halinde yer almaktadır.

Çocuklar ve gençlerle hangi alanda çalışır?

Çocukluk ve gençlik dönemi bir insanın hem fiziki hem de psikolojik açıdan yapılandığı bir dönemdir. Bu dönemde atılan adımlar bireylerin, ilerleyen yaşamını etkilediği için önem taşımaktadır.

 • Normal büyüme ve gelişme, beslenme, oyun, sosyal beceriler ve eğitim alanında
 • Çocukluk çağı obezitesi önlemek amacıyla
 • Okul yaşındaki çocukların gelişme yazı yazma yeteneğini geliştirmek
 • Gelişimsel yetersizliği olan çocuklara yönelik fonksiyonel becerilerini geliştirmek
 • Duyusal işlem zorlukları için bireyselleştirilmiş tedavilerin sağlanması amacıyla çalışır.

Sağlık ve sağlıklı yaşam için hangi alanlarda çalışır ve neler yapar?

Sağlık durumunu devam ettirmek, hastalığa yakalanmamak adına oldukça önemlidir. Ergoterapistler bireylerin sağlığını devam ettirmek için aşağıdaki alanlarda çalışırlar.

 • Sağlıklı yaşam ve fiziksel sağlık, hem de ruh sağlığı arasında bir bağlantı, bulunmuştur; dolayısıyla, kişilerin fiziksel ve zihinsel sağlığını geliştirmeye yardımcı sağlık genel bir artışa neden olabilir. Özellikle müzik, spor ve çeşitli uğraşılarla kişinin kendine bakım becerileri, iyilik hali ve sağlığını geliştirilir.
 • Hastalık ve yaralanma Önlenmesi
 • Sekonder (hastalığa bağlı diğer ortaya çıkan problemler) Durumların Önlenmesi
 • Kronik hastalığı olanların rehabilitasyonu
 • Sağlık eşitsizliklerinin azaltılması
 • Yaşam kalitesini etkileyen faktörlerlerin değiştirilmesi/rehabilitasyonu
 • Sağlıklı yaşam uygulamaları, sosyal katılım ve mesleki adalet

Ruh sağlığı alanında neler yapar?

Sağlık; fiziksel sağlık ve ruhsal sağlıktan oluşmaktadır. Bireylerin fiziksel sağlığını geliştirir ve düzeltirken ruhsal sağlığını da ele almak gerekir. Ergoterapistler kişileri fiziksel ve ruhsal açıdan ele alırlar.

Ergoterapistler ruhsal açıdan aşağıdaki alanlarla çalışır.

Ruh sağlığı ergoterapinin yüzyıl önceki köklerine kadar uzanır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, ruhsal bozukluklar hızla artmaktadır. Psikotik bozukluklar, depresif bozukluklar, kaygı bozuklukları, travma sonrası streste yaratıcı becerilerin geliştirilmesi, kendine bakım becerilerinin geliştirilmesi ve toplumsal katılım konularında ergoterapistler anahtar disiplinlerden birisidir. Ayrıca, obsesif-kompulsif bozukluklar, nörogelişimsel bozukluklar otizm spektrum bozukluğu , dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu ve öğrenme bozukluklarında duyu, algı motor ve bilişsel eğitim, ergoterapi yaklaşımları ile çalışırlar. Ülkemizde toplum ruh sağlığı merkezlerinde ergoterapi uygulamaları başlamıştır. Bu merkezlerin işleyişi ile ilgili yönetmelikte ergoterapist yer almıştır.

Ergoterapist bu alanlarda örneğin;

 • Zaman yönetimi ve adaptasyonlar
 • başa çıkma becerilerini
 • ilaç yönetimi
 • işe yönelik beceri eğitimi
 • topluma erişim ve katılım
 • sosyal beceri geliştirme
 • para yönetimi
 • çocuk bakımı
 • kendine bakım ve hijyen becerilerinin öğretimi ve bakımı konularında çalışır.

Yaşlı bireylerin hayata adapte olması için neler yapar?

Yaşlı bireyler, özellikle emeklilikten sonra rol kaybı olduğu için kendilerini boşlukta ve önemsiz hissedebilirler. Fiziksel yaşlanmanın getirdiği bazı sorunlarla birlikte yaşlılar zorluklarla karşılaşabilirler. Ergoterapistler bu sorunların çözümüne yardımcı olurlar. Ergoterapistler, yaşlılara yönelik aşağıdaki alanlarda çalışırlar.

 • Yaşlı bireylerin bağımsızlığını korumak, anlamlı etkinliklere katılmalarını sağlayıcı çalışmalar yaparlar.
 • Evde düşmeleri önlemek, az gören eğitimi, güvenli araba kullanımı için eğitimler verirler.
 • Ev ve çevre düzenlemelerine katılarak bağımsız ve emniyetli yaşama yardımcı olurlar.
 • Huzurevlerinde kişinin istekleri ve mevcut kapasitesi değerlendirilip yaşlı bireyler için anlamlı ve amaçlı aktivitelerle çalışılarak bağımsızlık, yaşam kalitesi ve sağlığın gelişmesine katkıda bulunulur.

Mesleki rehabilitasyonda neler yapar?

Mesleki rehabilitasyon, ülkemizde göz ardı edilen bir alandır. Özellikle yaralanmayı önlemek amacıyla çeşitli adımların atılması gerekir. Ergoterapistler mesleki rehabilitasyon alanında aşağıdaki uygulamaları yaparlar.

 • Ergoterapistler, yaralanma sonrası işe dönüş ve ergonomik eğitim programları uygularlar.
 • İş yerinde kazaları önleyici fiziksel ve ruhsal baskıları azaltıcı çalışma eğitimleri verirler.
 • Özellikle el fonksiyonlarını geliştirici, işin gerektirdiği görev ve aktivitelerde verimliliği artırıcı iş yeri düzenlemesi ve iş adaptasyonları yaparlar.
Bizi Sosyal Medyada Paylaşın

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir