Ergoterapi Tedavi Süreci Nasıl İşler?

Ergoterapi tedavisinde uygulanan müdahale kadar doğru değerlendirme de oldukça önemlidir. Tedavi sürecinde uygun aşamalarla ilerlenmesi gereklidir. Ergoterapi Tedavi Süreci Nasıl İşler?

Öncelikle, değerlendirme, sonra tedavi planının oluşturulması ve ardından müdahale gelmektedir.

Ergoterapistlerin tedavi sürecinde hekime bağlılığı yoktur. Hekim hastanın tanısını koyduktan sonra gerekli değerlendirme ve müdahalelerde ergoterapist hekimden bağımsız çalışır. Fakat multidisipliner ekip içerisinde hekim ve ergoterapist arasında diyaloğun kesilmemesi gerekir. Uyguladıkları adımları birbirlerine ileterek ekip çalışması oluştururlar.

Değerlendirme

Ergoterapi tedavi sürecinde değerlendirmeler oldukça önemlidir. Bireylerde tedaviye başlanmadan önce ve tedavi süresi boyunca belli aralıklarla değerlendirmeler yapılır.

Tanısı hekim tarafından konmuş hastaların ergoterapi değerlendirmelerini ergoterapistler yapar. Ergoterapiye özel değerlendirme testleri vardır. (Değerlendirme testlerini sitemizde bulabilirsiniz.)

Değerlendirmeler; standartlaştırılmış prosedürlerin, mülakatların, gözlemlerin çeşitli ortamlarda kullanılması ve kişinin yaşamındaki önemli kişilerle konuşmaları içerir.

Planlama

Değerlendirmenin sonuçları, tedavinin kısa ve uzun vadedeki hedeflerinin belirlenmesini sağlar. Tedavi planı; kişinin yaşına, alışkanlıklarına, cinsiyetine, rollerine, tercihlerine ve yaşadığı çevreye uyumlu olmalıdır.

Tedavi planını ergoterapist hekime bağlı olmadan, kendisi oluşturur.

Müdahale

Müdahale, kişiye ve çevresine odaklanmalıdır. Yeni teknikler öğretmek, kişisel bakımda bağımsızlığı sağlamak, çevresel engelleri azaltmak ve stresi azaltmak için donanımlar sağlar.

Ergoterapist eğer uygun görürse; tedavi planını hazırladıktan sonra, müdahale kısmını ergoterapi teknikerine bırakabilir. Fakat tedavi planlama kısmı sadece ergoterapiste aittir.

İşbirliği

Ergoterapistler ekip çalışmasının önemini kabul ederler Bütüncül yaklaşımın gerçekleştirilmesinde diğer profesyonellerin, ailelerin, bakıcıların işbirliği ve koordinasyon içinde olmasını savunur.

Ergoterapistler tüm yaş gruplarıyla, çeşitli fiziksel ve psikososyal alanlarla çalışırlar.

İstihdam edilen yerler, hastaneler, klinikler, rehabilitasyon merkezleri, evde bakım programları, özel okullar, şirketler, belediyeler ve okullar olabilir.

Bir yanıt yazın

whatsapp