Kognitif Performans Testi (CPT)

Kognitif Performans Testi- The Cognitive Performance Test (CPT)

Kognitif Performans Testi (CPT), başlangıçta Alzheimer Hastalığında fonksiyonun objektif olarak değerlendirilmesi için tasarlanmış, standartlaştırılmış, performansa dayalı bir değerlendirme aracıdır.

Allen Bilişsel Özürlülük Teorisine dayanan bu test, bilgi işleme gereksinimlerinin fonksiyonel kapasitenin sıra düzeylerini değerlendirmek içinaltı adet günlük yaşam (GYA) aktvitelerini kullanmaktadır.

Giyim, alışveriş, yemek yapma, telefonla iletişim kurma, yıkanma ve ulaşım başlıklı altı görev testinden oluşmaktadır. Her bir görev için standart donanım, kurulum ve uygulama yöntemleri gereklidir. Altı görevin her biri için brüt bir seviye puanı belirlenir; Bu skorlar daha sonra toplam skor için eklenir ve fonksiyonel seviyeyi ve modu belirlemek için ortalaması alınır (6’ya bölünür).

CPT başlangıçta, farmakolojik veya çevresel müdahaleye tepki olarak değişimi saptamak için fonksiyonel değişikliğin uzunlamasına incelenmesinde ve seri değerlendirmede kullanılacak bir araştırma aracı olarak geliştirilmiştir. Şu anda işlevsel değerlendirme olarak hizmet etmekte olup çeşitli bağlamlarda yeteneklerin desteklenmesi ve ortaya çıkarılması için çeşitli teşhislerle hastaların değerlendirilmesinde yararlı olduğu kanıtlanmıştır.

CPT’nin görev analizi ve uygulaması ergoterapi ilkelerine dayanır. Test, performansla ilgili zorluklar gözlemlendiğinde, duyusal ipuçlarının ardışık olarak ortadan kaldırılması veya dahil edilmesini içerir. Örneğin, TELEFON görevinin idaresinde, bir telefon numarası bulma (sembolik ipuçlarının kullanılması) ile zorluk çekilmesi durumunda, telefon rehberi kaldırılır ve numara verilir. Aramayı başlatmada güçlük çekiyorsa (görsel ipuçları kullanılır), numara kaldırılır ve taklit için spesifik olmayan çevirme gösterilir (manuel ipuçlarının dahil edilmesi). Ergoterapist, zorlukların bilgi işlem yetersizliği veya düşük eğitim, kültürel önyargı veya fiziksel zayıflama gibi diğer faktörlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirleyebilmelidir.

Değerlendirmenin odağı, bilgi işlemedeki belirli açıkların ortak fonksiyonel faaliyetleri tehlikeye atma derecesine dayanmaktadır. CPT’yi oluşturan belirli görevler, yüz geçerliği süresi, hastaların karmaşıklığın değişen taleplerine cevap verme biçiminden daha az önemlidir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir