Kategori: Ergoterapi Değerlendirme Testleri

dunn-duyu-profili 0

Dunn Duyu Profili Testi

Dunn duyu profili testi, ergoterapist Winnie Dunn tarafından geliştirilmiş, 3-10 yaş arasındaki çocuklarda geçerli bir testtir.. Duyu profili, çocuğun annesi, babası veya çocukla günlük yaşamda en fazla etkileşim kuran kişi ile birlikte doldurulur. Dunn...

1

Semmes Weinstein Monofilaman Testi

Semmes Weinstein Monofilaman Testi Semmes – Weinstein monofilamanları nedir? Semmes  weinstein monofilamanları değerlendirme skorları nelerdir? Semmes  weinstein monofilamanları nasıl kullanılır? Duyu kaybı nasıl değerlendirilir? Dokunma duyusu değerlendirmesinde hangi test kullanılır? Semmes –Weinstein monofilaman testi...

0

Jamar Hidrolik El Dinamometresi Nedir? Nasıl Kullanılır?

Jamar Hidrolik El Dinamometresi Nedir?  Jamar el dinamometresi; ergoterapistler tarafından yoğun olarak kullanılan, el kavrama kuvvetinin ölçülmesi için kullanılan bir dinamometredir. 5 farklı zorluk seviyesinde ölçüm yapılabilmektedir. Jamar hidrolik el dinamometresi ile ölçüm yapılırken Amerikan El Terapistleri...

0

Görsel Algılamanın Gelişimi Testi

 Görsel Algılamanın Gelişimi Testi YAŞ GRUBU: 11-75 yaş UYGULAMA SÜRESİ: 25 dakika YAZARLAR: Cecil R. Reynold, Judith K. Voress, Nils A. Pearson AMAÇ: Görsel algılama ve görsel-motor güçlüklerin varlığını ve derecesini belgelemek Görsel Algılamanın Gelişimi...

0

Ergoterapide Jebsen El Fonksiyon Testi

Jebsen El Fonksiyon Testi, günlük yaşam aktiviteleri sırasında kullandığımız ince motor becerilerini, ağırlaştırılmış ve ağırlaştırılmamış kaba motor aktivitelerini değerlendirir. Jebsen El Fonksiyon Testi; 1969 yılında Jebsen, Taylor, Treischmann, Trotter ve Howard tarafından geliştirilmiştir. Jebsen el fonksiyon...

0

Katz GYA Bağımsızlık İndeksi

Katz GYA Bağımsızlık İndeksi Ergoterapinin temel amacı bireyleri günlük yaşamda maksimum bağımsızlığa ulaştırmaktır. Günlük yaşam aktivitelerini yaparken bireyin bağımlılık derecesini öğrenmek için testlerden yararlanmak gereklidir. Tüm dünyada kullanılan ve geçerliliği kanıtlanmış olan testlerden biri...

0

Kognitif Performans Testi (CPT)

Kognitif Performans Testi- The Cognitive Performance Test (CPT) Kognitif Performans Testi (CPT), başlangıçta Alzheimer Hastalığında fonksiyonun objektif olarak değerlendirilmesi için tasarlanmış, standartlaştırılmış, performansa dayalı bir değerlendirme aracıdır. Allen Bilişsel Özürlülük Teorisine dayanan bu test, bilgi...

0

Bartel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi

Bartel Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi – The Bartel ADL Index Bartel indeksi, bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki performansını ölçmek için kullanılan bir ölçektir. 10 tane günlük yaşam aktiviteleri değerlendirilir. Bartel indeksi (BI) fonksiyonel sakatlıkta yaygın...

0

Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği – FIM

Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği-FIM- Functional Independence Measure Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği ( FIM ) takip eden rehabilitasyon süreci boyunca hastanın fonksiyonel durumunu değerlendirmek için kullanılan bir değerlendirme aracıdır. İnme , travmatik beyin hasarı , omurilik yaralanması...

2

Çocuklarda Kullanılan Ergoterapi Değerlendirme Testleri

Çocuklarda Kullanılan Ergoterapi Değerlendirme Testleri Tedavi programı oluşturmak ve bireyi yakından tanımak için değerlendirme çok önemlidir. Değerlendirme için bir seans ayrılabilir. Tedavinin başarılı olması için değerlendirmenin başarılı olması gereklidir. Ergoterapistler bireyleri değerlendirirken bazı testler...