Blog

Seçici Yeme Bozukluğu

Seçici yeme bozukluğu, belli yemekleri yeme, alışık olmadığı yeni yemekleri ve tatları reddetme ile karakterize bir yeme bozukluğudur. Sıklıkla 2 yaş döneminde ortaya çıkabilir. Her çocukta görülmektedir ancak duyusal bütünleme bozukluğu ve otizm tanısı olan çocuklarda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Seçici yeme bozukluğu, DSM-IV’in yeme bozuklukları arasında yer almamaktadır. Seçici Yeme Bozukluğu Belirtileri Nelerdir? Sınırlı sayıda […]

Çocuklarda Yeme Bozuklukları Belirtileri

Çocuklarda yeme bozuklukları; Yemek yemeği reddetme, Yemek seçiciliği, Katı gıdaya geçişi reddetme, Ağza besini alınca öğürme ve kusma, Yutma ve çiğneme bozuklukları, Açlık ve tokluk hissinin hissedilmemesi, Yemek yeme süresinde aşırı stresli olma ve ağlama, olarak karşımıza çıkabilir. Çocuklarda yeme bozuklukları genetik faktörler, duyusal bütünleme bozukluğu, psikolojik faktörler, anatomik ve fizyolojik faktörler ve nedeni bilinmeyen […]

Engelli Tuvalet ve Lavabo Ölçüleri

Engelli tuvalet ve lavabo ölçüleri, lavabonun yerden yüksekliğini, tuvalet kapısının açılış yönünü, tutunma barların konumunu, musluğun konumunu ve yüksekliğini, tekerlekli sandalyeli bireylerin uygun hareket etmeleri için gerekli alanının ölçülerini ve tüm bireyler için uygun bir wc dizaynı için gerekli ölçüleri içerir. Çevresel düzenlemeler ergoterapistlerin profesyonel olduğu alanlardan biridir. Engellilere yönelik tuvalet ve lavabo düzenlemeleri ergoterapistlerin […]

Duyu Bütünleme Terapisi ve Ergoterapi Arasındaki Fark Nedir?

Ergoterapi bir sağlık bilim dalı, duyu bütünleme terapisi ise ergoterapistlerin uyguladığı terapi yöntemlerinden biridir. Duyu bütünleme terapisi ve ergoterapi arasındaki fark birinin meslek birinin terapi yöntemi olmasıdır. Ergoterapi, üniversitelerin 4 yıllık sağlık bilimleri fakültesinde yer alan bilim dalıdır. Ergoterapi bölümü mezunlarına ise ergoterapist denir. Ergoterapistlerin aldığı 4 yıllık eğitimin içeriğinde Duyu Bütünleme Terapisi yer almaktadır. […]

Ergoterapi

Duyu Bütünleme Terapisi Değerlendirmesi

Duyu bütünleme terapisi değerlendirmesi ergoterapistler tarafından, çocukların duyu bütünleme terapisine ihtiyacı olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Çocuğun ayrıntılı hikayesi, değerlendirme sırasında ergoterapistin klinik gözlemi, ergoterapistin çocuğun ailesine sorduğu sorular ve Dunn Duyu Profili, SIPT gibi standartlaştırılmış bazı testler kullanılarak değerlendirme süreci yönetilir. Bir çocuğun duyu bütünleme terapisine ihtiyacı olup olmadığı ergoterapistler tarafından değerlendirmeler sonucunda belirlenebilir. […]

Ergoterapi

Beyin Tümörü ve Ergoterapi

Beyin tümörü ve ergoterapi, bireylerin tümörden kaynaklı olarak fiziksel, kognitif ve sosyal fonksiyonlarındaki azalmayı ve günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılığı azaltmak amacıyla uygulanır. Beyin tümörü, farklı bölgede ortaya çıkan ve farklı beyin hücrelerini etkileyen bu nedenle her insanda farklı şekilde kendi gösteren bir tablo oluşturur. Bu nedenle her birey için farklı amaçları içeren farklı terapi yöntemleri […]

Ergoterapi

Demansta Ergoterapi

Demansta ergoterapi bireylerin günlük yaşam fonksiyonlarını, sosyal katılımını, refahını, iyilik halini arttırmak ve sürdürmek amacıyla uygulanır. Bunama ve unutkanlık tablosunun genel tanımı olan demans bazı hastalıklara bağlı olarak gelişebilir, genetik ve çevresel etmenler dolayı meydana gelebilir. Bu nedenle demans ve ergoterapi uygulamaları tamamen kişiden kişiye göre değişmektedir. “Görev ve aktivitelerin geliştirilmesi, ilişkilerin geliştirilmesi, sosyal katılımın […]

Ergoterapi

Travmatik Beyin Hasarı ve Ergoterapi

Travmatik beyin hasarında ergoterapi ile bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olmaları, kaybolmuş fiziksel ve kognitif işlevlerin yeniden kazandırılması veya adaptif yöntemler ile devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Travmatik beyin hasarı ve ergoterapi uygulamalarında hastaların fonksiyonlarını geri kazanmaları ve bağımsız olmaları için birçok yöntem kullanılmaktadır. Ergoterapistler travmatik beyin yaralanmalarında bireylerin yaşadığı birçok soruna yönelik kapsamlı değerlendirme yaparak terapi […]

Ergoterapi

Kognitif Rehabilitasyon ve Ergoterapi

Kognitif rehabilitasyon , beyin hasarı veya bilişsel bozukluğu olan bireylerde bilişsel işlevi iyileştirmek, normal işlevi yeniden sağlamak ve kognitif işlevlerde yaşanan sorunların tolere edilebilmek için uygulanan çok çeşitli kanıta dayalı müdahaleleri ifade eder. Kognitif rehabilitasyon ve ergoterapi; bireylerin kognitif işlevlerini geliştirmek ve günlük yaşam aktivitelerindeki kognitif işlevler nedeniyle yaşanan problemleri giderilmek temel amacıyla uygulanan terapidir. […]

Hastalıklarda Ergoterapi

İnme Hastalarında Kognitif Rehabilitasyon

İnme hastalarında kognitif rehabilitasyon ve ergoterapi, bireylerin kognitif işlevlerinde ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlandıkları fonksiyonların terapi edildiği müdahaleleri ifade eden rehabilitasyondur. İnme (felç); beyne kan akımını sağlayan damarlardan biri veya bir kaçının aniden tıkanmasına bağlı olarak, beyne giden kan akımının yavaşlaması ya da durması sonucunda ortaya çıkan bir tablodur. İnme, dünya çapında ikinci  ölüm nedenidir […]

whatsapp