Ergoterapi

Ağrı Rehabilitasyonunda Ergoterapinin Rolü

Ağrı rehabilitasyonunda ergoterapinin rolü nedir?

Ağrı; vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan organik bir nedene bağlı olan veya olmayan insanın geçmişteki deneyimlerini kapsayan, hoş olmayan özel bir duyu veya duygudur.

Bir vücut bölgesinden kaynaklanan ağrı hastalığın fark edilmesini sağlar, bu anlamda ağrı bir uyarı sistemi olarak görev yapar. Ancak her ağrı hissinin varlığı vücut bölgesinde bir tahribat veya bozukluk olduğu anlamını taşımaz. Aniden ortaya çıkan akut ağrı, vücutta bir bozukluğa işeraret niteliği taşır. Uzun süreli olan kronik ağrılar ise bozukluğa işaret etmeyebilir.

Kronik ağrı, önemli bir halk sağlığı problemidir. Kronik ağrı,bireyi etkilediği gibi içinde bulunduğu aileyi ve toplumu da etkiler. Ağrı nedeniyle sağlık bakımında kullanılan maliyet oldukça yüksektir. Bu miktar kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve kansere eş değer bir masraftır

Kronik ağrı başkasına bağımlılığın artmasına, işçi ve aile rollerinin kaybedilmesine yol açar. Bireylerin günlük yaşamda bağımsız olmalarını engeller. Uyku sorunları, depresyon, kaygı bozukluğu, sosyal izolasyon ve yaşam kalitesinin azalması, kronik ağrı yaşayan kişilerin karşılaştığı yaygın sorunlardır. Kronik ağrı genellikler dirençlidir. Tıbbi yaklaşımlarla tedavi edilmesi oldukça güçtür.

Ağrı Rehabilitasyonunda Ergoterapi

Kronik ağrı, psikolojik olarak güçsüzlük hissine ve günlük yaşam aktivitelerine katılım kaybına neden olur. Ergoterapistler kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılmalarına odaklanır. Ergoterapi tedavisi boyunca, günlük yaşam aktivitelerindeki performans değerlendirilir. Birey için en önemli aktiviteler belirlenir ve teröpatik yaklaşımlarla çözüm bulunur. Ergoterapi; kapsamlı bir ağrı rehabilitasyon programının gerekli ve temel bir unsurudur.

Ağrı yaşayan bireyler, ağrının fizyolojisini, ağrının özel belirtilerini ve ağrıyı yönetmek için kullanılan tıbbi olmayan yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi değildir. Bireyleri ağrı konusunda bilgilendirmek ve tedavi yöntemlerini anlatma görevi Ergoterapistindir.

  • Sıcak ve soğuk uygulamaları gibi ağrı kontrol yöntemlerini bireylere öğretir. Güvenilir olarak kullanıldığında, ağrıyı kontrol atında tutarak günlük yaşam aktivitelerine katılım sağlanabilir, ağrının artması önlenebilir.
  • Bireyler hareketle birlikte ağrının artacağını düşündükleri için mümkün olduğu kadar hareket etmekten kaçınırlar. Ergoterapistler; bireylere, günlük yaşam, iş, boş zaman aktivitelerinde vücut yapılarındaki ağrıyı azaltacak veya önleyecek teknikleri öğretirler.
  • Ergoterapistler, ergonomik olarak ağrıyı azaltmaya katkıda bulunacak çevresel düzenlemeleri yapar.
  • Kronik ağrı, hareket kayıplarına ve postüral bozukluklara neden olur. Ergoterapistler elektomiyografik biofeedback gibi yardımcı modeliteleri kullanarak uygun kas gruplarını harekete geçirirler.
  • Ağrı, beden ve zihin üzerinde strese neden olur. Ergoterapistler kasları rahatlatıp zihni sakinleştirme tekniklerini öğreterek, bireyin vücudunu kontrol altında hissetmesine yardımcı olur.
  • Kronik ağrı görünmeyen bir engelliliktir. Ergoterapistler, bireylere bu engeli yönetmesini öğretir.
  • Ergoterapistler, bireylere problemi çözmelerini öğretir. Bireylerin önceden kaçındığı davranışları yapabilmesini sağlar.
  • Kronik ağrısı olan bireylerin birçoğu, aktivitelerini düzenlemede sorun yaşar. Alevlenme dönemlerinde, aktiviteye mola verme, aktivitenin yapılış biçimini değiştirme veya yardım isteme konusunda bilinçlendirilir.

Kronik ağrıya; psikolojik, bilişsel, duygusal veya fiziksel güçlükler eşlik edebilir. Ergoterapistler, gerektiği zamanlarda, tedaviyi kolaylaştırmak için bireyleri ek tedavi hizmetlerine danışmalarını sağlar.  Kronik ağrı tedavisi; en iyi ağrı terapisi için, uzman hekim ile birlikte multidisipliner ekip tarafından sağlanmalıdır.

Bir yanıt yazın

whatsapp